Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện thực hóa chủ đề "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của EVN

Thứ năm, 3/8/2023 | 15:49 GMT+7
Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện chủ đề "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Nhằm hiện thực hóa công tác này, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Triển khai mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng.

Đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra.Theo đó, chương trình "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được Công ty thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Sản xuất kinh doanh; Đầu tư xây dựng; Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản; Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.
 
Nhằm đưa công tác "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, Công ty đã đề ra 15 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp cụ thể. Một trong những giải pháp Công ty đã, đang triển khai mạnh mẽ đó là tăng cường thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng, giúp nâng cao hiệu quả chi phí đầu tư, sửa chữa, khắc phục lưới điện. 
 
Với mục tiêu này, Công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra tổng thể lưới điện, rà soát quy hoạch lại lưới điện trung, hạ áp; tiến hành chuẩn hóa hạng mục các trạm biến áp; thực hiện cân pha, san tải, xử lý tiếp xúc, vệ sinh cách điện, hoán đổi máy biến áp tránh tình trạng vận hành non tải, quá tải; bổ sung thiết bị đóng cắt, tăng cường liên kết giữa các TBA 110 kV… từ đó nâng cao độ linh hoạt trong vận hành. Bên cạnh đó, việc chỉnh trang 5S lưới điện, phát quang hành lang an toàn lưới điện; tăng cường sửa chữa, vệ sinh cách điện bằng công nghệ hotline… cũng được Công ty và các đơn vị chú trọng triển khai. Kết quả, lũy kế đến tháng 6 năm 2023, tổn thất toàn Công ty thực hiện 9,64%, giảm 0,15% so với cùng kỳ, tạo cơ sở để hoàn thành mục tiêu phấn đấu tỷ lệ tổn thất năm 2023 ≤ 6,79%.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Công ty thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo 100% các dự án được đóng điện theo đúng kế hoạch đã phê duyệt. Trong đó, tập trung vào một số công trình trọng điểm như: các dự án chống quá tải, giảm tổn thất điện năng trải dài trên các huyện, thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê. Cùng đó, Công ty đã huy động tối đa nguồn lực khẩn trương xây dựng các xuất tuyến trung thế sau TBA Kỳ Anh 2, Hà Tĩnh. Đến nay, Công ty đã đóng điện 36/36 TBA, xây dựng mới 39,035 km ĐZ trung thế; 40,1 km ĐZ hạ thế… góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo lưới điện trên địa bàn vận hành an toàn, liên tục, ổn định. 

Các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh được đóng điện theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

Trong hoạt động đấu thầu, Công ty luôn thực hiện công khai, minh bạch đúng quy trình, quy định của Luật đấu thầu. Công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, chất lượng các dự án; công tác tiết kiệm chi phí quản lý dự án, mua sắm vật tư thiết bị... được chú trọng quan tâm, nhờ đó, việc “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong toàn đơn vị đã triển khai đạt hiệu quả và đi vào thực tế.

Đối với chỉ tiêu “quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động”, trong 7 tháng qua, PC Hà Tĩnh đã thực hiện quản lý chặt chẽ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của CBCNV và người lao động tại các đơn vị trực thuộc và tổ chức rà soát, điều chuyển hợp lý lao động hiện có; liên tục nghiên cứu thực hiện các biện pháp cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác số hóa, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm lao động, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. 
 
Riêng về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản”, đơn vị đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả, nhất là việc sử dụng các phương tiện đi lại, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc… Ngoài ra, Công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện kịp thời các hành vi gây lãng phí đối với các tài sản chung; thực hiện tiết kiệm triệt để và sử dụng hiệu quả các khoản chi tiêu nội bộ như hội nghị, hội thảo, tiếp khách, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, mua sắm hàng hóa..., đồng thời có đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.


Thực hiện phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, CBCNV Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện tới người dân.

Ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch Công đoàn PC Hà Tĩnh cho biết: Không chỉ năm nay mà từ nhiều năm trước, phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đã được lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến, thay đổi tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi một CBCNV. Tuy nhiên, để phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trở thành thói quen, ăn sâu vào nếp nghĩ, việc làm của mỗi người, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp đẩy mạnh văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động CBCNV, người lao động nêu cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm đối với công tác này.

Với những giải pháp và hành động cụ thể, PC Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây cũng là tiền đề vững chắc để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho sự phát triển của địa phương và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Phương Thảo