Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh

Thứ ba, 14/11/2023 | 10:55 GMT+7
Thời gian qua, bên cạnh những nỗ lực đảm bảo thực hiện cung ứng điện, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đề ra nhiều giải pháp cụ thể tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và sản xuất, kinh doanh được giao.

Với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của EVN, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Công ty Nhiệt điện Duyên Hải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2023. Theo đó, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2023 gắn với nhiệm vụ “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với các nội dung chi tiết cho từng lĩnh vực hoạt động.

Cụ thể, thực hiện mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, hiệu quả, kinh tế; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng điện sản xuất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được EVNGENCO1 giao. Phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính năm 2023.

Ghi nhận trong 10 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện sản xuất của Công ty là 8,781 tỷ kilowatt giờ, đạt 105,78% so kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng và tỷ lệ dừng máy do sự cố đều đạt so với kế hoạch đề ra.

Tích cực thực hiện phương pháp 5S giúp tiết kiệm chi phí và cải tiến môi trường làm việc tốt hơn.

Triệt để tiết kiệm chi phí, trong đó, tiết kiệm 10% chi phí định mức (trừ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định) và tiết kiệm 20% chi phí sửa chữa lớn. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản thông qua việc đẩy mạnh phương thức mua sắm tập trung; nghiêm túc chấp hành các quy định mua sắm, sử dụng xe ô - tô theo đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng theo quy định của EVN và EVNGENCO1.

Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiền lương đảm bảo tính khoa học, minh bạch, phù hợp với thị trường, tình hình thực tế và theo chỉ đạo chung của Tổng công ty, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tạo động lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng tới đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lương. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, phấn đấu năng suất lao động năm 2023 đạt và vượt năng suất lao động được giao; thực hiện sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức theo chỉ đạo của EVNGENCO1.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số như: Số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh tương tác công việc trên không gian số; tăng cường họp trực tuyến; đề ra các chỉ tiêu về thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc hiện có; thực hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng…

Ngoài ra, để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được hiệu quả cao, Công ty đã đã quán triệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, tập huấn để giáo dục sâu rộng đến đội ngũ người lao động trong công ty nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các chủ trương, chính sách của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty có liên quan thông qua bản tin nội bộ, màn hình truyền thông, các cuộc họp giao ban, hội nghị... cũng như thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, đảm bảo trọng tâm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, cùng với sự cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quyết tâm thực hiện tốt chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời, xác định đây sẽ là nhiệm vụ xuyên suốt cần thiết phải được duy trì và ngày một nâng cao.

Link gốc

Theo: Báo Trà Vinh