Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PC Tuyên Quang thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ tư, 30/8/2023 | 16:52 GMT+7
Thực hiện chủ đề năm 2023 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", Công ty Điện lực (PC) Tuyên Quang đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần triển khai hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).


Công nhân Điện lực Hàm Yên hoán đổi trạm biến áp thôn Khánh An, xã Thái Hòa (Hàm Yên).

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN.

Năm 2023, ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Tuyên Quang nói riêng được dự báo đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của giá nguyên liệu thế giới tăng cao làm ảnh hưởng đến nhiều chi phí sản xuất điện. Do vậy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được coi là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Tuyên Quang.

Ông Hà Huy Tâm, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, nhằm đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt là trong công tác giảm tổn thất điện năng, giúp nâng cao hiệu quả chi phí đầu tư, sửa chữa, khắc phục lưới điện, Công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra tổng thể lưới điện, rà soát quy hoạch lại lưới điện trung, hạ áp; chuẩn hóa hạng mục các trạm biến áp; thực hiện cân pha, san tải, xử lý tiếp xúc, vệ sinh cách điện, hoán đổi máy biến áp tránh tình trạng vận hành non tải, quá tải; bổ sung thiết bị đóng cắt, tăng cường liên kết giữa các trạm biến áp 110kV… từ đó nâng cao độ linh hoạt trong vận hành.

Bên cạnh đó, việc chỉnh trang 5S lưới điện, phát quang hành lang an toàn lưới điện; tăng cường sửa chữa, vệ sinh cách điện bằng công nghệ hotline… cũng được Công ty và các đơn vị trực thuộc chú trọng triển khai. Kết quả, tỷ lệ tổn thất theo thương phẩm, lũy kế đến tháng 7 năm 2023 thực hiện 4,82%, thấp hơn 0,58% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (5,40%) và giảm 1,05% so với năm 2022 (5,87%).

Ngoài ra, trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn tài sản cố định, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn năm 2023 được giao. Trong đó, tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đầu tư có trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo danh mục dự án đầu tư theo đúng kế hoạch năm 2023. Công ty thực hiện và kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án, tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu, tăng cường công tác quản lý hợp đồng, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, thực hiện nghiêm các qui định giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, áp dụng đúng định mức - đơn giá theo quy định.

Điện lực thành phố Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện trong doanh nghiệp.

Đồng thời, Công ty tăng cường việc đánh giá trách nhiệm trong các khâu khảo sát, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn vật tư thiết bị đảm bảo chất lượng, giám sát thi công, nghiệm thu, quyết toán. Công ty đã thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, tiết kiệm vốn đầu tư 10% căn cứ theo giá trị quyết toán so với tổng mức đầu tư được duyệt, tiết kiệm chi phí quản lý dự án…

Điện lực Hàm Yên là một trong những đơn vị thuộc PC Tuyên Quang thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra. Ông Hoàng Thanh Việt, Phó Giám đốc Điện lực Hàm Yên cho biết, với mục tiêu cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, bảo đảm khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững, hiệu quả các hoạt động, Điện lực Hàm Yên đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từ đó triển khai đồng bộ, điều chỉnh từ khâu tổ chức, quản lý về nhân lực cho đến việc lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng; đảm bảo độ tin cậy lưới điện phân phối.

Ngoài ra, Điện lực Hàm Yên cũng đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương, các khách hàng sử dụng điện để triển khai một loạt các giải pháp tiết kiệm điện, tích cực tuyên truyền ngay từ những tháng đầu năm 2023 nhằm nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng. Qua đó, đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của người dân và chính quyền địa phương trên địa bàn.

Với những giải pháp và hành động cụ thể, Công ty Điện lực Tuyên Quang quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây cũng là tiền đề vững chắc để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho sự phát triển của địa phương và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Link gốc

Theo: Báo Tuyên Quang