Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhiệt điện Bà Rịa nỗ lực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ sáu, 27/10/2023 | 14:26 GMT+7
Thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa đã xây dựng chương trình tổng thể triển khai tại đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.


Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa.

Đại diện Nhiệt điện Bà Rịa chia sẻ: “Công ty nỗ lực bám sát chủ trương của Đảng, quy định của EVN, tổng công ty và gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị; bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động hiệu quả. Trên tinh thần đó, công ty xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại đơn vị”.

Cụ thể, thời gian qua Nhiệt điện Bà Rịa đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong: công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, chống lãng phí trong mua sắm vật tư, thiết bị; nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và nâng cao năng suất lao động… Ngoài ra, đơn vị tập trung mọi nguồn lực đảm bảo sản xuất điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý vận hành, các giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu chuyển đổi số. 

Tiết kiệm năng lượng bằng sử dụng điện tự dùng, công ty đã áp dụng trong các phân xưởng vận hành, sửa chữa nhiều sáng kiến như: sử dụng biến tần cho các máy nén khí kiểm soát 306-2; thay thế đèn chiếu sáng thông thường bằng đèn LED; tận dụng ánh sáng mặt trời tối ưu hóa việc vận hành các động cơ máy điều hòa; khai thác tối đa hiệu quả các hệ thống điện năng lượng mặt trời sử dụng cho khu văn phòng, nhà xưởng và tự dùng các tổ máy… Kết quả đã tiết kiệm được hơn 1,49 triệu kWh. 

Nhiệt điện Bà Rịa còn áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy theo kết quả phân tích RCM giúp tiết kiệm được chi phí, rút ngắn tiến độ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra phát hiện sớm hiện tượng bất thường, hư hỏng, ngăn chặn, hạn chế sự cố thiết bị; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa lớn cũng như sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đồng thời phát huy tinh thần tiết kiệm triệt để trong công tác sửa chữa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật.

Cùng với đó, Công ty thường xuyên rà soát, tổng hợp hàng tồn kho kém, mất phẩm chất, lỗi thời, mua sắm vật tư đúng chất lượng, đúng nhu cầu cần thiết, ưu tiên dùng hàng tương đương trong nước, thực hiện nghiêm quy định đấu thầu.


 Lực lượng vận hành Nhiệt điện Bà Rịa nỗ lực đảm bảo sản xuất điện an toàn, tiết kiệm.

“Với các giải pháp mạnh mẽ, kết hợp cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa sẽ quyết tâm đạt hiệu quả cao trong “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu “kép” là phát triển bền vững, đảm bảo sản xuất điện an toàn - kinh tế và đầu tư nguồn điện hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia”, đại diện Nhiệt điện Bà Rịa nói.

Ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện sản xuất của công ty là 167,5 triệu kWh, đạt 98,5% so kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về tỉ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng và tỉ lệ dừng máy do sự cố đều đạt so với kế hoạch đề ra. 

Link gốc

Theo: VietnamNet