Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PC Quảng Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ hai, 13/11/2023 | 10:20 GMT+7
Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu và đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Công nhân Điện lực Tiên Yên hoán đảo máy biến áp.

Giờ đây, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã thực trở thành một phong trào đối với mỗi CBCNV-NLD trong toàn Công ty.

Thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ, đồng thời bám sát tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Đảng ủy, Ban Giám đốc PC Quảng Ninh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, Đảng ủy Công ty và các Chi bộ, đảng bộ bộ phận đều xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đến nay, PC Quảng Ninh đã xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm. Trong đó, Công ty tập trung vào một số lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh; Đầu tư xây dựng; Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản; Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc PC Quảng Ninh còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy định, quy trình, lưu đồ, kế hoạch, nhất là quy định phân công nhiệm vụ, cũng như quy định quản lý và phân phối quỹ tiền lương; Quy định quản lý, phân phối và sử dụng các quỹ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh theo hướng: Quản lý, bố trí và sử dụng lao động hiệu quả; Tiết kiệm tối đa về thời gian làm việc; Kiểm soát chặt chẽ về phân phối quỹ lương sản xuất kinh doanh… nhằm khắc phục tình trạng dùng thời gian hành chính vào việc riêng; Gây lãng phí trong mua sắm, sửa chữa tài sản, đầu tư xây dựng, sử dụng xe ô tô, phương tiện, máy móc, xăng xe, điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí,…

Đặc biệt, trong năm 2023 này, Đảng ủy PC Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 05/01/2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, xác định chủ đề công tác năm là “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Công văn số 04-CV/ĐU, ngày 05/01/2023 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Trong đó, Đảng uỷ đưa ra các chỉ tiêu cụ thể và quyết tâm hoàn thành, như: Sản lượng điện thương phẩm đạt 5.800 triệu kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng không vượt quá 2,95%; Giá bình quân đạt 1.848 đ/kWh; Tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 99,99%; Năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm đạt 5,44 triệu kWh/lao động và 408 khách hàng/lao động.

Nghiêm túc triển khai công tac thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, chỉ tính riêng từ tháng 6 đến tháng 7/2023, khi tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh tăng cao, PC Quảng Ninh đã nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp để tiết kiệm điện tại doanh nghiệp như: Không sử dụng điều hòa tại nơi làm việc; Tất cả cán bộ công nhân viên đi lại bằng cầu thang bộ, không sử dụng thang máy tại trụ sở làm việc; Không sử dụng phích điện, siêu điện, tủ lạnh tại phòng làm việc; Giảm ½ số bóng đèn chiếu sáng trong phòng làm việc, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên… Điều này đã góp phần tiết kiệm được một lượng điện năng đáng kể tại doanh nghiệp.

Điện lực Thành phố Móng Cái tuyên truyền tiết kiệm điện trường học.

Mặt khác, trong chiến lược phát triển Công ty, Đảng ủy, Ban Giám đốc PC Quảng Ninh chú trọng tới các yếu tố về con người, hiệu quả sản xuất kinh doanh và thương hiệu. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã thường xuyên xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ theo hướng: Có sự kế thừa và phát triển, nhưng không chồng chéo, lãng phí; Ưu đãi hợp lý để cán bộ thực sự yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, kinh nghiệm thực tiễn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao; Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội; Quan tâm đúng mức đến đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của người lao động, nhằm tạo động lực thúc đẩy mọi người hăng hái, tích cực lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, PC Quảng Ninh còn làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, nhờ quán triệt, giáo dục và triển khai thực hiện tốt, đến nay, 100% cán bộ công nhân viên trong Công ty đều nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí nhằm hướng tới góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả làm việc, tăng năng suất lao động. Điển hình như tại Điện lực Tiên Yên, chi phí phục vụ công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng thực hiện ở mức tiết kiệm nhất nhưng đã đem lại hiệu quả cao nhất. Thông qua việc sử dụng tin nhắn Zalo thay cho tin nhắn SMS như trước đây đã góp phần làm giảm chi phí chung của đơn vị.

Đặc biệt, tính đến 31/10/2023, tổng số khách hàng nhận tin nhắn qua Zalo là 13.230 khách hàng, đạt 100% kế hoạch năm 2023; Các trang thiết bị, dụng cụ an toàn cũng được đơn vị kiểm tra thường xuyên, cũng như bảo quản và bảo dưỡng định kỳ. Điện lực chỉ đề xuất trang bị mới hoặc thay thế thiết bị hư hỏng ở mức đúng nhu cầu sử dụng.

Có thể thấy rằng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại PC Quảng Ninh đã không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức, hành động và trở thành thói quen ở mỗi cán bộ công nhân viên trong từng việc làm cụ thể. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời hướng tới hoàn thành mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Link gốc

Theo: CN&TD