Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ ba, 21/11/2023 | 16:43 GMT+7
Thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.


Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, Công ty đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 là nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty nhiệt điện Nghi Sơn với mục tiêu kép vừa đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa, đầu tư xây dựng, đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhằm đưa công tác "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, Công ty đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cùng nhiều giải pháp cụ thể.

Theo đó, đối với công tác sản xuất kinh doanh, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực đảm bảo sản xuất điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật, quản lý vận hành, các giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu chuyển đổi số. Thực hiện mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, hiệu quả và kinh tế.

Việc đưa các cải tiến, sáng kiến kỹ thuật vào áp dụng thực tế đã góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị, đảm bảo an toàn, giảm chi phí trong công tác vận hành, sửa chữa.

Tại cuộc thi “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, Công ty cũng tham gia với nhiều ý tưởng, sáng kiến hay trong đó có ý tưởng đạt giải khuyến khích là “Tiết kiệm hóa chất trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tiết kiệm nước thô phục vụ làm nguội nước xả lò hoặc cung cấp thay thế nước trong cấp cho FGD”.

Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí theo định mức (vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền) và chi phí sửa chữa lớn, thực hiện đạt chỉ tiêu chi phí O&M theo kế hoạch năm 2023 đã được EVNGENCO1 giao; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; phấn đấu tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí…; thường xuyên rà soát, tổng hợp, thanh xử lý 100% vật tư thiết bị (VTTB) tồn đọng, mất phẩm chất, lỗi thời, mua sắm vật tư đúng chất lượng, đúng nhu cầu cần thiết, ưu tiên dùng hàng tương đương trong nước, thực hiện nghiêm quy định đấu thầu. Phấn đấu tiết kiệm chi phí quản lý và các chi phí chung.


Công ty luôn nhắc nhở CBCNV sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, Công ty tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định trong công tác đầu tư xây dựng; Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư năm 2023 được giao; Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đảm bảo danh mục dự án đầu tư theo đúng kế hoạch năm 2023.

Với những giải pháp và hành động cụ thể, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây cũng là tiền đề vững chắc để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng mục tiêu kép vừa đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa chữa lớn, đầu tư xây dựng; đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương