Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Điện lực Tiền Hải (Thái Bình) tiếp tục tăng cường tiết kiệm, tối ưu hóa phục vụ Sản xuất kinh doanh

Thứ năm, 16/11/2023 | 14:35 GMT+7
Trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn cho ngành Điện, Điện lực Tiền Hải đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiết kiệm chi phí.

Điện lực Tiền Hải đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiết kiệm chi phí.

Thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian tới.

Đồng thời, Điện lực thường xuyên triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo hoàn thành tốt chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Với mục tiêu giảm bớt tối đa có thể những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Điện lực Tiền Hải đã đề ra và quyết liệt thực hiện các giải pháp quản trị: Tiết kiệm các chi phí thường xuyên, cắt giảm chi phí sửa chữa tài sản cố định, tăng cường quản trị các khoản giảm giá thành điện; Thực hiện các giải pháp về tối ưu hóa dòng tiền; Vận hành tối ưu hệ thống điện để tối ưu hóa chi phí chung.

Bên cạnh việc quyết liệt thực thi những giải pháp để tăng cường khả năng sản xuất, cung ứng điện thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xem là một trong những giải pháp quan trọng, cấp bách, góp phần bảo đảm đủ nguồn điện cho nhân dân thời gian tới; Điện lực Tiền Hải cũng tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông; tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, liên tục, bằng nhiều hình thức phù hợp về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. 

Có thể thấy rằng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Điện lực đã không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức, hành động và trở thành thói quen ở mỗi cán bộ công nhân viên trong từng việc làm cụ thể. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời hướng tới hoàn thành mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn. 

Link gốc

Theo: Thái Bình Gov