Đảm bảo cấp điện những tuần cuối năm 2023

Thứ ba, 5/12/2023 | 15:23 GMT+7
Cục Điều tiết Điện lực cho biết, tình hình cấp điện những tuần cuối năm 2023 sẽ được đảm bảo.

Ảnh minh họa.

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, trong tuần 49/2023 (từ ngày 27/11 – 03/12), phụ tải Quốc gia cao hơn 0,3% (trung bình ngày cao hơn khoảng 2,3 tr.kWh/ngày) so với tuần trước đó. Sản lượng trung bình ngày đạt 756,4 tr.kWh, trong đó phụ tải miền Bắc cao hơn 1,2%, miền Nam cao hơn 0,1%.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, phụ tải Quốc gia tăng trưởng khoảng 9,1% so với cùng kỳ năm 2022 (miền Bắc tăng 13,4%, miền Nam 5,9%, miền Trung 8,2%). Mặc dù vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, phụ tải Quốc gia chỉ tăng ~ 3,8% (miền Bắc tăng 6,4%, miền Nam 1,3%, miền Trung 8,2 %). Tình hình cung cấp điện trong tuần tiếp tục được đảm bảo tốt.

Trong tuần qua, các hồ thủy điện khu vực miền Trung và Nam có lưu lượng nước về lớn do ảnh hưởng của mưa diện rộng, tổng số lượng hồ thực hiện xả đồng thời lên tới 32 hồ với tổng công suất lên tới 3.236 MW (ngày 03/12). 

Đầu tháng 12, lưu lượng nước về các hồ miền Bắc nhìn chung chỉ khoảng 70-80% so với trung bình nhiều năm (TBNN), một số hồ có nước về tốt như Thác Bà, Nậm Chiến 1, Bắc Hà. Các hồ khu vực miền Nam có nước về tương đương và cao hơn so với TBNN từ 91-141%, trừ hồ Trị An. Các hồ thủy điện miền Trung có nước về tốt, hầu hết đều đạt xấp xỉ hoặc cao hơn TBNN, trừ một số hồ có nước về kém như: Vĩnh Sơn B, Kanak, Sông Bung 2, Đồng Nai3, Sông Côn 2A (chỉ đạt khoảng 28-83%TBNN). Các hồ thủy điện lớn đang xả điều tiết: Quảng Trị, Bình Điền, A Lưới, Hương Điền, A Vương, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Đăk Mi 4A, Sông Côn 2A, ĐăkRe, Đăk Ring, Thượng Kontum, Krông H'năng, Sông Ba Hạ.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, sản lượng theo nước về trung bình khoảng 371,8 tr.kWh/ngày, sản lượng theo nước về (cả TĐN) các ngày trong tuần trung bình khoảng 315,2 tr.kWh/ngày.

Đến nay, các hồ thủy điện đa mục tiêu miền Bắc đã tích được lên xấp xỉ mực nước dâng bình thường và hiện đang vận hành linh hoạt theo lưu lượng nước về nhằm duy trì mực nước để đảm bảo cung cấp điện năm 2024. Tuy nhiên, việc duy trì mực nước cao sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết lịch sửa chữa, thừa nguồn và có nguy cơ xả tràn khi lưu lượng nước về tăng đột biến.

Về vận hành nhiệt điện, các tổ máy nhiệt điện tiếp tục được sắp xếp sửa chữa để nhằm nâng cao khả dụng, đáp ứng nhu cầu hệ thống điện trong giai đoạn tích nước cũng như mùa khô 2023-2024. Các nhà máy BOT (Nghi Sơn 2, Duyên Hải 2, Phú Mỹ 22, Phú Mỹ 3) tiếp tục được huy động cao để đảm bảo yêu cầu bao tiêu. Huy động các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc để đảm bảo mục tiêu tích nước phục vụ vận hành năm 2024, miền Trung & Nam theo nhu cầu hệ thống; Tổng công suất các tổ máy nhiệt điện than đang bảo dưỡng, sửa chữa trong tuần ở miền Bắc là 1.440 MW; Không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than. Huy động tuabin khí theo nhu cầu hệ thống, đảm bảo các ràng buộc chống quá tải lưới điện, chất lượng điện áp và an toàn cho hệ thống cấp khí; Sản lượng trung bình ngày trong tuần khoảng 56 tr.kWh.

Về vận hành nguồn điện gió, điện mặt trời, cơ quan điều độ đã huy động nguồn điện gió, mặt trời theo công bố và khả năng phát dự kiến theo năng lượng sơ cấp của nhà máy có xét đến ràng buộc truyền tải của lưới điện và khả năng hấp thụ của hệ thống. Sản lượng trung bình ngày trong tuần khoảng 123,1 tr.kWh. Trong tuần qua, do ảnh hưởng của bão khu vực miền Trung đồng thời các hồ thủy điện đã đạt mực nước trước lũ/MNDBT trong tuần vào thấp điểm trưa không hấp thụ được tối đa các nguồn năng lượng tái tạo.

Vận hành hệ thống điện trong tuần tới

Cho đến nay, nước các hồ thủy điện xấp xỉ mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2023. Các nhà máy thủy điện khai thác theo tình hình thủy văn thực tế và định hướng điều tiết tối ưu trong kế hoạch vận hành tháng 12, đáp ứng ràng buộc lưới điện/nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo Quy trình liên hồ.

Tại miền Bắc, duy trì mực nước các hồ ở mức cao và vận hành linh hoạt theo nước về nhằm đảm bảo giữ và tích nước các hồ xấp xỉ mực nước dâng bình thường đến cuối năm. Tuy nhiên, việc duy trì mực nước cao sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết lịch sửa chữa, thừa nguồn và có nguy cơ xả tràn khi lưu lượng nước về tăng đột biến.

Tại miền Trung và miền Nam, huy động tối đa có thể các thủy điện đang xả, các nhà máy còn lại khai thác tối ưu theo tình hình thủy văn thực tế để đảm bảo cung ứng điện.

Mực nước giới hạn đã được tính toán cập nhật phù hợp tình hình vận hành hệ thống điện, yêu cầu cấp nước của địa phương, quy trình liên hồ nhằm đảm bảo đủ nước đáp ứng an ninh cung cấp điện và nhu cầu nước hạ du đến hết mùa khô 2023; cũng như đảm bảo hài hòa dung tích phòng lũ các hồ trong giai đoạn mùa lũ.

Trong tuần tiếp tục huy động các nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí theo nhu cầu hệ thống, đồng thời đảm bảo các ràng buộc giới hạn truyền tải của lưới điện và chất lượng điện áp; Huy động cao nhất có thể nguồn năng lượng tái tạo theo nguồn nhiên liệu sơ cấp, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và không làm quá tải các phần tử trên hệ thống điện; Huy động các nguồn chạy dầu khi cần thiết; Tạo điều kiện cho các nhà máy điện mới thí nghiệm.

Cục Điều tiết Điện lực khẳng định, tình hình cung cấp điện trong tuần tiếp tục được đảm bảo tốt. Tuy nhiên vẫn cần đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, kiên trì thực hiện chương trình điều hòa, điều tiết phụ tải nhằm đáp ứng công suất đỉnh hệ thống điện trên phạm vi ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

PV