Tiết kiệm điện

Điện lực Pác Nặm (PC Bắc Kạn) đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

Chủ nhật, 26/5/2024 | 10:38 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực (PC) Bắc Kạn về việc thực hiện tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện năm 2024, thời gian qua, Điện lực Pác Nặm đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn huyện.

Nhân viên Điện lực Pác Nặm tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong dân.

Theo đó, Điện lực Pác Nặm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền về tiết kiệm điện như: Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình khó khăn trong cung ứng điện hiện nay; Phổ biến các lợi ích và biện pháp, cách thức tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ, đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ khó khăn và tự giác thực hành tiết kiệm điện.

Ngoài ra, Điện lực Pác Nặm còn phối hợp cùng UBND huyện, UBND các xã và các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện năng hàng tháng so với cùng kỳ; Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như: Sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 27 độ C trở lên; Tắt giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc,... Các đơn vị quản lý hệ thống đèn chiếu sáng, đồng thời áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ đối với hệ thống chiếu sáng công cộng tại trung tâm huyện; Cắt giảm tối đa số bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường có ít người, phương tiện lưu thông. Mặt khác, Đơn vị đã cử CBCNV đến làm việc và ký cam kết với 100% các nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thực hiện đạt tối thiểu các chỉ tiêu tiết kiệm điện.

Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, tăng cường công tác tiết kiệm điện, định kỳ hàng tháng sẽ tổng hợp báo tới các cơ quan có mức tiêu thụ vượt 5% (so với cùng kỳ). Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đô thị, đèn quảng cáo, trang trí ngoài trời sẽ tiết kiệm điện tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ giai đoạn 2023 - 2025; Giảm 50% công suất chiếu sáng vào cao điểm tối; Thường xuyên rà soát, phát hiện các khu vực, tuyến đường còn áp dụng chiếu sáng công nghệ cũ, giờ tắt/bật chưa hợp lý, lãng phí trong sử dụng điện… để chủ động thông báo đến đơn vị chiếu sáng, Sở Công Thương và UBND tỉnh/thành phố nhằm có biện pháp tiết kiệm điện kịp thời.

Công nhân Điện lực Pác Nặm vận động, hướng dẫn khách hàng cắt giảm công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời.

Đối với khách hàng sản xuất, Điện lực đã lập danh sách các khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 1.000.000 kWh/năm trở lên; Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết tới 100% khách hàng, các Ban Quản lý khu, cụm điểm công nghiệp trên địa bàn cam kết tiết kiệm điện, điều hòa phụ tải, giãn kế hoạch sản xuất, dịch chuyển ngày làm việc, dịch chuyển ca sản xuất, giảm công suất giờ cao điểm; Tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện và hiệu quả, tư vấn ban hành kế hoạch tiết kiệm điện tại từng đơn vị; Đề nghị các khách hàng thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện nghiêm Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, cũng như chỉ định người quản lý năng lượng, thực hiện việc kiểm toán năng lượng 3 năm một lần…. Bên cạnh đó, Điện lực còn ký kết các thỏa thuận với các khách hàng tiết giảm công suất khi cần thiết; Tham gia các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện (DR) khi có thông báo từ đơn vị Điện lực…

Đối với các khách hàng kinh doanh dịch vụ, siêu thị, các trung tâm thương mại, Đơn vị đã ký cam kết 100% về tiết kiệm điện; Tiết giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm và khi hệ thống điện có yêu cầu; Chủ động phương án sử dụng nguồn điện tại chỗ để giảm nhu cầu sử dụng điện từ lưới điện quốc gia.

Ông Lê Văn Trung – Phó Giám đốc Điện lực Pác Nặm cho biết: “Đơn vị đã đưa nội dung tiết kiệm điện tới từng bộ phận, phòng/ban vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng năm. Theo đó, Điện lực sẽ khen thưởng đối với bộ phận, phòng/ban thực hiện tốt và kiểm điểm, nhắc nhở các bộ phận, phòng/ban không đạt yêu cầu”.

Để tiếp tục làm tốt công tác tiết kiệm điện đối với các hộ gia đình, thời gian tới, Điện lực Pác Nặm sẽ tiếp tục bố trí nhân viên trực tiếp đến các thôn, xóm để tuyên truyền trong các buổi họp thôn, xóm và thực hiện phát thanh bằng loa lưu động tại chợ phiên của các xã, các địa điểm đông dân cư; Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt các thiết bị khi không sử dụng, không sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện vào giờ cao điểm; Sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 27 độ C trở lên; Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà. Cùng với đó, Đơn vị đã xây dựng phương án cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện trong năm 2024 nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên.

Link gốc

Theo: CN&TD