Đội Truyền tải điện Chà Vàl bảo dưỡng các đường dây 220kV trọng điểm

Chủ nhật, 2/7/2023 | 12:43 GMT+7
Từ các ngày 29/6 – 02/7/2023 Đội Truyền tải điện Chà Vàl - TTĐ Quảng Nam đã tập trung sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị các đường dây (ĐZ) 220kV Sông Bung 2.4 – TBA 500kV Thạnh Mỹ và Xekaman 3 – TBA 500kV Thạnh Mỹ.

Đội Truyền tải điện Chà Vàl kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh sứ cách điện ĐZ 220kV Sông Bung 2.4 – TBA 500kV Thạnh Mỹ.

Ông Nguyễn Huy Giang – Đội trưởng Đội Truyền tải điện Chà Vàl cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vận hành  3,2 km ĐZ 500kV nhánh rẽ đấu nối Trạm 500kV Thạnh Mỹ; 126,437km ĐZ 220kV.  Hầu hết các cung đoạn đường dây 220kV, 500kV giáp ranh cửa khẩu quốc tế Đak Ooc (Lào) và các Nhà máy thủy điện về Trạm 500kV Thạnh Mỹ. Do đặc thù địa lý, lưới truyền tải điện do đơn vị quản lý đều đi qua khu vực rừng rậm, đồi núi cao, có độ dốc lớn, địa hình phức tạp, đường dây vượt nhiều sông suối, khe vực sâu hiểm trở. Nơi đây có khí hậu của rừng già ẩm thấp do vậy sứ cách điện dễ bị nhiễm bẩn, mọc rêu…

Đội Truyền tải điện Chà Vàl kiểm tra, thay sứ cách điện ĐZ 220kV Xekaman 3– TBA 500kV Thạnh Mỹ.

Trong quá trình kiểm tra tuyến, đặc biệt là sử dụng thiết bị bay UAV kiểm tra kỹ lưỡng từng vị trí, cung đoạn để đơn vị lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng hàng năm. Đội Truyền tải điện Chà Vàl đã tổng hợp, xây dựng phương án sửa chữa bảo dưỡng và báo cáo Truyền tải điện Quảng Nam, Công ty Truyền tải điện 2. Sau khi được các cấp lãnh đạo phê duyệt kế hoạch, đơn vị đã tiến hành triển khai công tác trên lưới truyền tải điện khi có lịch cắt điện.

Theo kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng lần này, đơn vị đã triển khai công tác vệ sinh cách điện, kiểm tra bảo dưỡng tiếp xúc lèo các cột néo của ĐZ 220kV Sông Bung 2.4 – TBA 500kV Thạnh và Xekaman 3 – TBA 500kV Thạnh Mỹ.

Đội Truyền tải điện Chà Vàl kiểm tra, bảo dưỡng ĐZ 220kV Xekaman 3– TBA 500kV Thạnh Mỹ.

Nhờ xây dựng phương án cũng như lập kế hoạch, phân công cụ thể từng nhóm công tác cũng như phát huy tinh thần lao động sáng tạo của từng cá nhân trong đơn vị, Đội Truyền tải điện Chà Vàl đã hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng các vị trí xung yếu, vị trí néo của các đường dây trọng điểm của đơn vị quản lý, dảm bảo an toàn tuyệt đối có người và thiết bị trong quá trình thi công.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các truyến đường dây của đơn vị giúp đảm bảo cung cấp điện ổn định hệ thống truyền tải điện, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong mùa nắng nóng cực đoan hiện nay.

Quang Thắng