Kỷ niệm 20 năm Đường dây 500kV Bắc Nam

Đóng điện thành công ngăn xuất tuyến đi Pleiku tại TBA 500kV Cầu Bông

Thứ hai, 28/4/2014 | 16:14 GMT+7
Sáng 28-4, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Ban Quản lý  dự án các công trình điện Miền Trung đã đóng điện thành công ngăn xuất tuyến 500kV đi Pleiku tại trạm biến áp 500kV Cầu Bông (hạng mục thứ 2 của dự án đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông).

Kết quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực và quyết tâm cao độ và sự phối hợp điều hành hiệu quả của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung với các đơn vị liên quan như Công ty TNHH MTV xây lắp điện 2 (đơn vị thi công), Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Trung (đơn vị thí nghiệm), Công ty truyền tải điện 3 (đơn vị tư vấn giám sát dự án), Công ty CP TVXD điện 2 (đơn vị TK dự án), các Nhà thầu cung cấp VTTB Altom Grid, ATS...; là quá trình phấn đấu, nỗ lực của đơn vị thi công, đơn vị thí nhiệm để hoàn thành hạng mục dự án vượt mức tiến độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thiết kế đảm bảo sẵn sàng cho việc đóng điện ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông vào  cuối tháng 4 này theo chỉ đạo Chính phủ.

Dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông với chiều dài 437,514km, mạch kép, đi qua các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lăk. Đắk Nông, Bình Phước. Đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông được xây dựng với mục tiêu xây dựng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực Miền Nam giai đoạn 2014-2015. Tạo tiền đề cho việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam và liên kết lưới điện 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia giai đoạn sau năm 2015. Tăng cường liên kết lưới điện truyền tải cấp 500kV, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, kinh tế trong trường hợp cần có sự trao đổi điện năng ở mức độ cao giữa các vùng – miền trên cả nước. Đặc biệt, công trình còn góp phần tăng cường an ninh hệ thống điện quốc gia, trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào vẫn đảm bảo truyền tải công suất cao vào các tỉnh phía Nam./
 
Thanh Mai / ICON.com.vn