Kỷ niệm 20 năm Đường dây 500kV Bắc Nam

Soi phát nhiệt các đường dây 500kV đảm bảo cấp điện cho miền Nam

Thứ hai, 28/4/2014 | 09:43 GMT+7
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) thuộc (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia- EVN NPT) đã mở chiến dịch soi phát nhiệt các đường dây 500kV đảm bảo cấp điện cho miền Nam an toàn, liên tục, ổn định.


Xác định công tác quản lý vận hành đường dây được ưu tiên hàng đầu, công tác soi phát nhiệt để tìm ra các điểm khiếm khuyết là một hạng mục công việc quan trọng nhằm đảm bảo lưới điện vận hành với công suất cao, liên tục và ổn định.

Đoàn thanh niên PTC1 đã thành lập đoàn công tác gồm 18 đồng chí đoàn viên ưu tú với 9 máy soi phát nhiệt để kiểm tra soi phát nhiệt theo quy định. Đồng thời, đoàn thanh niên Công ty còn giao nhiệm vụ cho 5 chi đoàn Truyền tải đang quản lý vận hành 4 đường dây là ĐZ 500kV Nho Quan- Hà Tĩnh 1, ĐZ 500kV Hà Tĩnh- Nho Quan, ĐZ 500kV Hà Tĩnh- Đà Nẵng 1, ĐZ 500kV Đà Nẵng- Hà Tĩnh 2 lên phương án soi phát nhiệt. Trong quá trình thực hiện, các Phân đoàn trong Chi đoàn có nhiệm vụ tổ chức dẫn tuyến cho các nhóm công tác, chủ trì trong việc kiểm tra, ghi số liệu, xử lý, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra soi phát nhiệt theo đúng quy định của Công ty.

Đoàn công tác được bố trí tiến hành soi phát nhiệt trên các cung đoạn thuộc phạm vi quản lý của từng Truyền tải điện. Kết thúc công việc tại mỗi đơn vị, đoàn công tác tổ chức họp tổng kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm giữa đơn vị quản lý vận hành với đoàn công tác soi phát nhiệt cũng như giữa các nhóm công tác trong đoàn.

Sau 10 ngày triển khai soi phát nhiệt trên toàn tuyến, với sự nỗ lực tối đa để vượt qua mọi khó khăn, đoàn công tác đã cùng với các đơn vị hoàn thành công việc soi phát nhiệt trên toàn tuyến đường dây có tổng chiều dài 713,1 km trong đó có: 307 vị trí cột néo, 3.167 ống nối, 124 ống vá. Trong quá trình công tác nhiều điểm phát nhiệt đã tìm thấy, trong đó đặc biệt lưu ý có một số điểm phát nhiệt cao trên 30 độ được phát hiện để các đơn vị lập phương án xử lý kịp thời, góp 1 phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam trong những tháng cao điểm sắp tới.
 
Theo: EVN NPT