EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Thứ ba, 18/9/2018 | 08:13 GMT+7
Ngày 17/9/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.
 

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định cổ phần hóa số 2100/QĐ-TTg và các quyết định điều chỉnh phương án CPH của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, EVNGENO 3 đã tích cực triển khai các quy trình công tác CPH.
 
Ngày 09/02/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), EVNGENCO 3 đã tổ chức bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng là 267 triệu cổ phần, chiếm 12,8% trên tổng vốn điều lệ, mức giá khởi điểm chào bán là 24.600 đồng/cổ phần. Kết quả phiên đấu giá có 331 nhà đầu tư đấu giá trúng, tổng khối lượng mua là hơn 7 triệu cổ phần. Mức đấu giá trúng bình quân là 28.100 đồng/cổ phần. Ngày 21/03/2018, 7.149.644 cổ phiếu của EVNGENCO3 đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM với mã chứng khoán là PGV.
 
Đến dự Đại hội có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công Thương và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, Ban lãnh đạo và các Ban của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, các đối tác trong và ngoài nước.
 
Tham dự Đại hội có 122 cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được ủy quyền trên tổng số 331 nhà đầu tư đã mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3, đại diện cho 1.065.665.129 cổ phần, bằng 99,65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
Ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3 thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo CPH EVNGENO 3 đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình triển khai CPH của EVNGENCO 3.
 
Trong Chương trình Đại hội, các cổ đông cũng đã được nghe trình bày, tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Dự thảo về điều lệ tổ chức và hoạt động; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 và phương án tái cơ cấu EVGENCO 3; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ và quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.
 
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 
Bỏ phiếu bầu HĐQT

Ban chỉ đạo CPH EVNGENCO 3 cũng đã công bố các Quyết định cử Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO 3 và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT độc lập tại EVNGENCO 3, nhân sự KSV nhiệm kỳ I (2018 - 2023) tại EVNGENCO 3. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử theo đúng quy định.
 
Hội đồng Quản trị ra mắt Đại hội
 
Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT gồm có: ông Nguyễn Văn Lê, ông Đinh Quốc Lâm, ông Trương Quốc Phúc và ông Đỗ Mộng Hùng. Kết quả bầu cử thành viên BKS gồm có: ông Phạm Hùng Minh, ông Đậu Đức Chiến và ông Vũ Hải Ngọc.
 
Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT, BKS EVNGENCO 3 - CTCP nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả như sau: ông Nguyễn Văn Lê được bầu làm Chủ tịch HĐQT; ông Đinh Quốc Lâm được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và ông Phạm Hùng Minh được bầu làm Trưởng ban kiểm soát.
 
Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN - Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 chúc mừng EVNGENCO 3 đã trở thành công ty cổ phần. Đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo mới nhận thức rõ được sứ mệnh và trách nhiệm, kế thừa truyền thống, phát huy sức mạnh tri thức để xây dựng và phát triển Tổng Công ty trong giai đoạn mới. EVNGENCO3 cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lợi ích người lao động và không ngừng tăng cường năng lực quản trị, giúp Tổng Công ty vượt trên các khó khăn thách thức, nắm vững cơ hội để đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất, đồng thời đem lại cổ tức hợp lý, hiệu quả lâu dài, bền vững cho các cổ đông.
 
Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và BKS Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ I (2018 - 2023) đã phát biểu ra mắt Đại hội và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của ông Dương Quang Thành và các ý kiến góp ý của các cổ đông. Ngay sau Đại hội, EVNGENCO3 sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước và sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 01/10/2018. Đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình để luôn giữ vững tổ chức và triển khai hoạt động sản xuất điện, đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần mang lại hiệu quả, tiếp tục giữ ổn định việc làm, đời sống cho người lao động của Tổng Công ty với phương châm “chắc nền móng, vững tương lai”, mang lại lợi ích hài hòa, bền vững cho doanh nghiệp và các cổ đông.
 
Các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 3 có tổng công suất lắp đặt 6.304 MW tương đương khoảng 16% tổng công suất lắp đặt của Hệ thống điện quốc gia Việt Nam. EVNGENCO3 là một trong ba Tổng Công ty phát điện của EVN và là đơn vị được EVN chọn tiến hànhCPHđầu tiên. Tổng Công ty Phát điện 3 đã kế thừa kinh nghiệm quản lý vận hành, sửa chữa các nhà máy điện có công nghệ tiên tiến hiện đại do EVN chuyển giao và từng bước đầu tư xây dựng các nhà máy mới, tiếp tục kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp hiện đại. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện năng, EVNGENCO3 đang xúc tiến đầu tư xây dựng 2 dự án điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, triển khai các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm Điệnlực Long Sơn sử dụng khí đốt hóa lỏng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo: Tạp chí Công Thương