EVNGENCO2 ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

Thứ tư, 5/10/2022 | 15:22 GMT+7
Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) vừa tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Lê Hoàng – Trưởng Ban Tổng hợp EVNGENCO2.
Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền do ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phát điện 2 chủ trì.
 
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Lê Hoàng, yêu cầu thực hiện tốt nghĩa vụ của Người được uỷ quyền; tư vấn cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc phát triển Thủy điện Thác Mơ ngày càng lớn mạnh.
 
Ông Thái chỉ đạo cần chú trọng trọng vận hành ổn định, an toàn Nhà máy điện, các công trình hồ đập; tuân thủ các quy định vận hành hồ chứa do cơ quan có thẩm quyền ban hành; đề xuất kế hoạch phát triển sản xuất, khai thác triệt để tiềm lực sẵn có nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát huy thế mạnh Văn phòng Thủy điện Thác Mơ tại TP.HCM, mở rộng đối tác tiềm năng phát triển kinh doanh theo đúng luật định; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam…
 
Trước trọng trách được giao phó, ông Nguyễn Lê Hoàng hứa sẽ tận tâm, tận tụy phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, quyết tâm, nỗ lực hết mình vì sự phát triển chung của EVNGENCO2.
 
Cùng ngày, Hội đồng quản trị EVNGENCO2 đã có buổi làm việc với nhóm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Thủy điện Thác Mơ về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Link gốc
Theo: Tạp chí Công Thương