EVNHANOI tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động 

Thứ tư, 15/11/2023 | 16:08 GMT+7
Với mục đích thực hiện tốt chế độ, chính sách pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động và không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ cho các CBCNV là lao động gián tiếp và an toàn vệ sinh viên năm 2023.   


Ông Nguyễn Quốc Việt - Giảng viên Trung tâm Quốc gia về ATVSLĐ, Cục An toàn lao động, Bộ lao động TBXH.

Tham dự và giảng dạy lớp huấn luyện có ông Nguyễn Quốc Việt - Giảng viên Trung tâm Quốc gia về ATVSLĐ, Cục An toàn lao động, Bộ lao động TBXH về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và hơn 3.000 cán bộ công nhân viên lao động gián tiếp và an toàn vệ sinh viên trong Tổng công ty.
 

EVNHANOI xác định an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng đối với người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xác định an toàn trong lao động là mục tiêu hàng đầu, EVNHANOI và các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý an toàn, triển khai thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn, tuy nhiên nguy cơ gây mất an toàn luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy thông qua các nội dung huấn luyện An toàn vệ sinh lao động định kỳ lần này, học viên sẽ được củng cố những kiến thức về: Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh….
 

Mỗi cá nhân trong EVNHANOI đều tự giác trong sử dụng phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động.

Để công tác ATVSLĐ đạt hiệu quả cao, ngoài việc tuyên truyền, huấn luyện thì bản thân mỗi CBCNV EVNHANOI đều tự giác trong sử dụng phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động; không vi phạm quy trình an toàn; không để xảy ra mất an toàn lao động đối; không để xảy ra sự cố hư hỏng thiết bị do nguyên nhân chủ quan; phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai, cháy nổ. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, EVNHANOI không để xảy ra bất kỳ vụ việc mất an toàn trong lao động.
 

EVNHANOI trang bị đầy đủ bảo hộ an toàn cho người lao động theo yêu cầu của công việc.

EVNHANOI xác định rõ người lao động là tài sản quý giá nhất, trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn lao động và chăm lo đời sống cho người lao động luôn là nhiệm vụ quan trọng. EVNHANOI thường xuyên tổ chức huấn luyện, tuyên truyền ATVSLĐ cho CBCNV nhằm mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng do vi phạm quy trình, quy phạm và lỗi chủ quan, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các đơn vị, cá nhân trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
 

Việt Anh