Đấu thầu

Gói thầu 03/DD – T: Mua dây dẫn, tủ hạ thế

Thứ tư, 8/2/2023 | 09:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: 04 công trình ĐTXD năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300015374

Nguồn vốn: TDTM-KHCB-NPC

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/02/2023 08:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 79.352.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong