Đấu thầu

Gói thầu 2: Cung cấp VTTB

Thứ tư, 8/2/2023 | 09:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua VTTB phục vụ cho TSTX, TTĐK và dịch vụ PTKH mới quý 1 năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Mã TBMT: IB2300015171

Nguồn vốn: SXKD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/02/2023 08:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong