Đấu thầu

Gói thầu CPC-AĐ.Q3-G01: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị NXT 110kV tại TBA 110kV An Đồn

Thứ ba, 20/2/2024 | 13:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mạch 2 đường dây 110kV An Đồn – Quận 3

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2400027899

Nguồn vốn: Vốn vay thương mại

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/02/2024 15:25

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/03/2024 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 57.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong