Đấu thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Mỹ Tho năm 2022

Thứ năm, 25/5/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Mỹ Tho năm 2022

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tiền Giang

Mã TBMT: IB2300102109

Nguồn vốn: Vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Nam kết hợp vốn vay thương mại

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 24/05/2023 08:20

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/06/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 171.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong