Đấu thầu

Gói thầu: Xây lắp Sửa chữa hệ thống PCCC các TBA 110kV

Thứ ba, 28/11/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hệ thống PCCC các TBA 110kV

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300323076

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/11/2023 15:15

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 15:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong