Đấu thầu

Gói thầu: Xây lắp số 05

Thứ hai, 20/11/2023 | 10:40 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gói thầu: Xây lắp số 05 - Các hạng mục SCL năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300322865

Nguồn vốn: Chi phí giá thành

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/11/2023 10:28

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/11/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 71.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong