Đấu thầu

Gói thầu số 26: Lập hồ sơ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng

Thứ ba, 31/1/2023 | 08:08 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trạm biến áp 220kV Bá Thiện và Đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2300011263

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 31/01/2023 14:19

Thời điểm đóng/mở thầu: 21/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong