Kiểm tra công tác vệ sinh cách điện đường dây trước mùa nắng nóng

Thứ hai, 13/3/2023 | 15:00 GMT+7
Nhằm khai thác hiệu quả công nghệ vệ sinh cách điện hotline (vệ sinh bằng nước áp lực cao trên đường dây đang mang điện) trong công tác quản lý vận hành lưới điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ khách hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, vừa qua, PC Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác vệ sinh cách điện hotline tại các điện lực và Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế.

Kiểm tra hệ thống vệ sinh cách điện hotline.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Công ty sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý, sửa chữa máy phát điện, máy lọc nước cách điện và đầu bơm áp lực cao; việc chấp hành các quy định về chế độ phiếu công tác, phiếu vệ sinh cách điện hotline; đảm bảo các thiết bị thuộc hệ thống vệ sinh cách điện hotline được kiểm định theo đúng quy định…

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra phối hợp với đơn vị quản lý vận hành chạy thử các thiết bị nhằm đảm bảo hệ thống vệ sinh cách điện hoạt động ổn định, an toàn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vệ sinh cách điện trên lưới điện trong thời gian diễn ra nắng nóng, phụ tải tăng cao sắp đến.

Thông qua đợt kiểm tra lần này, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số mặt tồn tại cần khắc phục và đề ra một số giải pháp để tăng cường công tác vệ sinh cách điện hotline trên lưới điện, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch vệ sinh cách điện định kỳ năm 2023 và đăng ký đầy đủ vào phần mềm quản lý vận hành để theo dõi.

Trong năm 2022, PC Đà Nẵng đã thực hiện công tác vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao gồm: 30 lượt TBA 110 kV, 56 cột đường dây 110 kV, 577 cột đường dây trung áp và 183 TBA 22/0,4kV. Công tác vệ sinh hotline đã mang lại hiệu quả trong quản lý vận hành hệ thống điện giúp nâng cao chất lượng vệ sinh lưới điện; không những khắc phục các bất cập so với phương pháp vệ sinh trước đó, từ khi áp dụng, công nghệ này đã giúp cho PC Đà Nẵng giải quyết những vấn đề về năng suất lao động, giảm sự cố và tổn thất điện năng trên lưới điện, đảm bảo an toàn lao động khi công nhân không còn phải treo lơ lửng trên các cột điện cao, làm vệ sinh từng bát sứ, chuỗi sứ cách điện. 

Bên cạnh đó, do không phải cắt điện vệ sinh như trước đây nên không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân; qua đó, đảm bảo công tác cung cấp điện liên tục phục vụ khách hàng trên địa bàn toàn thành phố.

Yên Bình