Tin trong nước

Làm tốt công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

Thứ tư, 31/1/2024 | 10:23 GMT+7
Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La có 17 chi bộ trực thuộc, với tổng số 370 đảng viên. Năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tập trung quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Sơn La khen thưởng tập thể có thành tích trong sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy đã đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ông Trần Duy Trinh- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, cho biết: Bí thư Đảng ủy Công ty là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và là Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Công ty; do đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai quyết liệt. Đảng ủy chỉ đạo đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, trách nhiệm của người đứng đầu về thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng. Qua đó, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cán bộ đảng viên và người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công ty Điện lực Sơn La nhận bằng khen của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các chi bộ đã tập trung đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ; trong các buổi sinh hoạt, tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, các chi bộ chỉ đạo tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên phát động các phong trào thi đua, phát hiện quần chúng ưu tú, bồi dưỡng và tạo điều kiện học lớp nhận thức về Đảng. Năm 2023, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 18 đảng viên.

Công tác kiểm tra giám sát được triển khai nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng. Trong đó, tăng cường kiểm tra việc triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị trực thuộc và kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực có thể dẫn đến tham nhũng.

Đảng bộ Công ty đã tăng cường chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động được tham gia ý kiến vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; qua đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La kiểm tra trạm biến áp 110 kV Mai Sơn.

Bên cạnh đó, các chi bộ thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, Đảng bộ Công ty có 1 đồng chí đạt giải khuyến khích sáng tác về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 đồng chí được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng.

Với việc tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, năm 2023, Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La được đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 3 chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Link gốc

 

Theo: Báo Sơn La