Ngày 16/7/2023: Thủy điện nhỏ khu vực phía Bắc tăng công suất phát điện, sẵn sàng đón lũ

Chủ nhật, 16/7/2023 | 20:25 GMT+7
Ngày 16/7/2023, lưu lượng nước về hồ thủy điện trên cả nước tăng. Các nhà máy thủy điện phát điện theo quy trình vận hành; trong đó, các hồ thủy điện nhỏ khu vực Bắc Bộ tăng công suất phát điện hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, dao động nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ thấp, giảm nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ so với ngày 15/7.

Hồ Thác Bà, Bản Vẽ mực nước vẫn thấp.

Về mực nước, hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Tây Nguyên dao động nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ. 

Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc mực nước cao (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. 

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao dộng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm.
 

Minh Tuấn