Những kết quả nổi bật năm 2022 của PC Hà Giang

Thứ bảy, 28/1/2023 | 16:40 GMT+7
Năm 2022, Công ty Điện lực (PC) Hà Giang đã nỗ lực phấn đấu với ý chí quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đảm bảo mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Công ty chỉ đạo các đơn vị triển khai lập phương án giảm sự cố, giảm tổn thất lưới điện.

Công ty Điện lực Hà Giang đang hướng đến những mục tiêu trong năm 2023 đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và sinh hoạt của Nhân dân.

Với đà phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch, nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp, người dân, cũng như tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh tăng cao là thách thức lớn đối với Công ty Điện lực Hà Giang trong năm 2022.

Kiên trì với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ an ninh, chính trị, các sự kiện và nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, năm 2022 sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Giang đạt 506,253 triệu kWh, doanh thu 12,069 tỷ đồng. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lập phương án giảm sự cố, giảm tổn thất lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành, đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ hiện đại hóa, công nghệ cao.

Kết quả nổi bật của Công ty Điện lực Hà Giang còn phải kể đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Công ty đã áp dụng toàn diện trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nội bộ doanh nghiệp. Thực hiện lộ trình số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch. Quá trình chuyển đổi số của Công ty Điện lực Hà Giang từng bước đạt lộ trình theo yêu cầu phát triển của ngành Điện và góp phần thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Năm 2023, chủ đề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Công ty Điện lực Hà Giang phấn đấu tiết giảm chi phí tối đa trong các lĩnh vực, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, quản lý chặt chẽ sự cố trên lưới điện, tăng cường công tác văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy công tác chuyển đổi số và áp dụng công nghệ 4.0. Với những kế hoạch, giải pháp cụ thể và việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, việc cấp điện liên tục và an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động là mục tiêu cao nhất của Công ty Điện lực Hà Giang trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Link gốc

Theo: Hà Giang TV