Tin trong nước

Nỗ lực cấp điện lưới cho 3 làng cuối cùng của tỉnh Bình Định

Thứ sáu, 24/2/2023 | 15:56 GMT+7
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định còn 03 làng chưa có điện lưới quốc gia gồm: Làng Canh Tiến thuộc xã Canh Liên, làng Canh Giao thuộc xã Canh Hiệp của huyện Vân Canh và làng O2 thuộc xã Vĩnh Kim của huyện Vĩnh Thạnh.


Còn 03 làng của tỉnh Bình Định vẫn chưa có điện lưới sinh hoạt.

Đây là các làng căn cứ địa cách mạng của tỉnh trong thời kỳ chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn, nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân ở các làng này là hết sức cần thiết và cấp bách.

Đến nay, UBND huyện Vân Canh đang thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng lưới điện cung cấp điện cho làng Canh Tiến; Đối với cấp điện cho làng Canh Giao, được sự đồng ý của EVNCPC, Công ty Điện lực Bình Định sẽ bố trí vốn đầu tư xây dựng năm 2024 của đơn vị đã được phê duyệt để xây dựng lưới điện 22kV đấu nối vào lưới quốc gia cấp điện cho làng Canh Giao, theo kế hoạch sẽ triển khai thực hiện trong năm 2024 và công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hệ thống lưới điện sẽ do UBND huyện Vân Canh triển khai thực hiện theo đề nghị của ngành điện.

Còn đối với làng O2, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, hiện nay chưa có tuyến đường giao thông để vận chuyển được vật tư, thiết bị đi đến làng, địa hình dốc đứng, rất khó khăn trong quá trình đi lại, phải đi qua rừng tự nhiên (phòng hộ) nên việc cấp điện từ lưới điện quốc gia khó có thể triển khai. Do đó, các ngành và địa phương thống nhất đề xuất phương án cấp điện cho làng này từ nguồn điện tại chỗ như hiện nay là hệ thống pin mặt trời và máy phát điện là phù hợp.

Với trách nhiệm “điện đi trước một bước”, Công ty Điện lực Bình Định cam kết sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác cấp điện lưới cho 3 ngôi làng cuối cùng của tỉnh Bình Định, nhằm đưa dòng điện quốc gia về cho buôn làng, góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thành kế hoạch 100% số xã trên địa bàn Tỉnh đạt tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương