PC Phú Yên: Ứng dụng CNTT trong công tác thi đua khen thưởng công đoàn

Thứ sáu, 17/4/2020 | 17:02 GMT+7
Vừa qua, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đã hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin cho chương trình quản lý công tác thi đua khen thưởng dành cho công đoàn.
PC Phú Yên: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng công đoàn
Danh sách quyết định khen thưởng của các cấp
 
Hiện nay, chương trình Quản lý nhân sự HRMS là nơi lưu trữ nhiều dữ liệu khen thưởng nhất. Các cá nhân tự cập nhật thành tích khen thưởng hàng năm và Phòng TC&NS lấy số liệu này để tham khảo, kiểm tra, đề xuất khen thưởng hàng năm đối với các cá nhân được đơn vị đề nghị Hội đồng Thi đua xét khen thưởng. Cơ bản, bên chuyên môn đã quản lý được quá trình khen thưởng của cá nhân qua chương trình HRMS. Nhược điểm là chỉ có chi tiết từng cá nhân, chưa có tổng hợp chung.
 
Riêng đối với Công đoàn, hình thức khen thưởng khác với chuyên môn. Hàng năm, ngoài khen thưởng xuất sắc toàn diện, Công đoàn còn có thêm khen thưởng theo 3 chuyên đề: VHTT, Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ và Nữ công 2 giỏi; về Tháng Công nhân có khen thưởng ATVSV giỏi, CNLĐ giỏi. Mức khen thưởng chủ yếu đến cấp Công đoàn EVNCPC và không được đề nghị khen liên tục 2 năm ở 01 cấp công đoàn. Để được Công đoàn EVN khen rất hạn chế, yêu cầu phải có thành tích nổi bật, nhất là chiến sỹ thi đua.
 
Từ năm 2019, theo qui định mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đối với các cá nhân khen xuất sắc toàn diện, yêu cầu phải được khen từ cấp Công đoàn Công ty năm liền kề hoặc 2 năm liền kề. Đến hiện tại, Công đoàn không có chương trình nào để quản lý theo dõi quá trình khen thưởng của đoàn viên. Vì vậy, khi cần đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng sẽ rất mất thời gian, khó xây dựng điển hình tiên tiến cho đoàn viên công đoàn.
 
Tra cứu khen thưởng của từng đoàn viên công đoàn
 
Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng được xây dựng trên nền tảng web, giao diện thân thiện dễ sử dụng, hỗ trợ hầu hết các thiết bị thông minh, đồng thời hỗ trợ đăng nhập với tài khoản CPC-eOffice để thuận tiện trong việc sử dụng. Phần mềm có các tính năng chính sau: Cập nhật quyết định khen thưởng, tra cứu khen thưởng theo tập thể, cá nhân với nhiều điều kiện. Đồng thời, phần mềm sử dụng các danh mục dữ liệu dùng chung như danh mục phòng/ban, đơn vị, nhân viên.
 
Việc xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng được Công đoàn Công ty rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra tiến độ thực hiện. Sau nhiều cuộc họp trình bày kết quả phần mềm và lấy ý kiến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Công ty, đến nay, phần mềm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
 
Để việc sử dụng mang lại hiệu quả cao, ngoài việc cập nhật các quyết định khen thưởng phát sinh thêm trong thời gian đến, Công đoàn Công ty đã phân công thực hiện việc cập nhật quá trình khen thưởng từ năm 2015 đến nay.
 
Phần mềm này rất có ý nghĩa với Công đoàn Công ty, giúp cho VPCĐ có công cụ quản lý hữu hiệu, rà soát nhanh. Đồng thời bên chuyên môn cũng có thể sử dụng phần mềm này để quản lý công tác thi đua khen thưởng của Công ty.

Link gốc
Theo: CPC