Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PC Cao Bằng tích cực “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Thứ hai, 28/8/2023 | 14:14 GMT+7
Thực hiện chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực (PC) Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm tiết giảm chi phí, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Cán bộ, công nhân viên Phòng Điều độ phân tích số liệu thông số vận hành qua phần mềm Scada.

Theo Giám đốc PC Cao Bằng - Vũ Xuân Linh: Công ty chỉ đạo các phòng, đơn vị đến các đội, tổ sản xuất bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, từ đó phối hợp triển khai một cách đồng bộ, tham mưu lãnh đạo điều chỉnh từ khâu tổ chức, quản lý về nhân lực đến việc lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng; đảm bảo độ tin cậy lưới điện phân phối. Trong đó, quản lý định mức chi phí trong sản xuất, kinh doanh cho các khâu phù hợp với thực tiễn đơn vị, đồng thời vẫn đảm bảo đạt kế hoạch giao. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động theo hiệu quả, năng suất và chất lượng theo quy định; Cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu cấp điện cho các phụ tải mới để tăng sản lượng và doanh thu;Rà soát, điều chuyển, bố trí hợp lý nguồn lao động hiện có. Áp dụng và triển khai đồng bộ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị.

Đối với việc quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, trong năm 2023, Công ty tiếp tục phổ biến quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị để tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan và gia đình. Tăng cường xây dựng và đổi mới các chương trình đào tạo, phát triển nâng cao nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành hệ thống điện; xây dựng hệ thống điện vận hành linh hoạt, khả năng tự động hóa cao từ sản xuất, truyền tải tới khâu phân phối điện, qua đó, giảm đáng kể chi phí nhân công, vẫn đảm bảo hệ thống lưới điện hoạt động ổn định.

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, PC Cao Bằng phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án kiểm tra ngay từ khâu phê duyệt hướng, tuyến, đảm bảo phù hợp với quy hoạch có trước của địa phương, đồng thời triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Công ty ưu tiên đầu tư xây dựng cơ bản, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo 100% dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, PC Cao Bằng chủ động làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, các khách hàng sử dụng điện triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng. Qua đó, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh cũng như sự hưởng ứng tham gia của các khách hàng sử dụng điện. Nhờ vậy, góp phần giảm nhu cầu sử dụng điện khoảng hơn 582 kWh/ngày, trong đó, chiếu sáng công cộng tiết kiệm được khoảng 20 kWh/ngày và mức tiết kiệm có xu hướng tăng thêm trong thời gian tới.

Hiện nay, PC Cao Bằng tập trung khắc phục triệt để các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện; đôn đốc việc duy tu, bảo dưỡng đối với lưới điện của khách hàng. Đẩy mạnh thực hiện giải phóng hành lang an toàn lưới điện để giảm sự cố, tăng độ tin cậy cung cấp điện; Quản lý tốt, chặt chẽ số liệu để phân tích, đánh giá, từ đó có giải pháp giảm tổn thất điện năng trên các đường dây trung áp, các trạm biến áp.

Link gốc

Theo: CN&TD