PC Yên Bái: Tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch quy trình an toàn điện năm 2023

Thứ tư, 8/2/2023 | 13:45 GMT+7
Thực hiện kế hoạch định kỳ năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã triển khai huấn luyện, kiểm tra sát hạch quy trình an toàn điện định kỳ cho cán bộ công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ).


Sát hạch công tác tổ chức thi công ngoài hiện trường.

Đây là các đối tượng hiện đang làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại 07 đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn của Công ty theo Thông tư 05/2021 của Bộ Công Thương.

Chương trình huấn luyện, kiểm tra được tổ chức hàng năm để CBCNV nắm chắc quy trình an toàn điện, từ đó, giúp người lao động dễ dàng nắm bắt được các quy định về an toàn vệ sinh lao động, các kiến thức về kỹ thuật vận hành lưới điện, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), công tác tìm kiếm cứu nạn... để không có trường hợp người công nhân vi phạm quy trình, đồng thời phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất và kinh doanh, qua đó góp phần tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm thời gian.Công ty đã triển khai huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện, cũng như kiến thức an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) kết hợp với các nội dung huấn luyện, kiểm tra kiến thức về quản lý kỹ thuật; Huấn luyện, kiểm tra kiến thức về công tác vận hành.

Nội dung huấn luyện năm nay là các kiến thức về an toàn lao động và vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ) bao gồm: Các nội dung của quy trình an toàn điện của EVN (QT- 959/2021); Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa của EVN; Các biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc với các nội dung huấn luyện ngắn gọn, sát với thực tế như: Các vị trí nguy hiểm trên lưới điện; Nhận diện và đánh giá rủi ro, mối nguy hiểm và đưa ra phương án phòng ngừa khi thực hiện nhằm đảm bảo an toàn; Ứng cứu khẩn cấp theo kế hoạch đã được phê duyệt; Biện pháp an toàn để tổ chức thực hiện công việc, phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn, phiếu công tác, phiếu thao tác, lệnh công tác, ảnh chụp các bước gửi theo qui định trước khi làm việc trên lưới điện, theo từng công việc có cắt điện hoặc không cắt điện; Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

CBCNV tham gia huấn luyện, kiểm tra phải thực hiện bài kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức an toàn vệ sinh lao động với 50 câu trắc nghiệm lý thuyết trên máy tính và bài thực hành cách cứu người bị nạn, bị điện giật ra khỏi nguồn điện; Cách cấp cứu hồi sinh tổng hợp và thực hiện bài kiểm tra thực hành tại hiện trường theo tình huống cụ thể.

Tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch định kỳ quy trình an toàn điện năm 2023 sẽ kết thúc trong quý 1 năm 2023 theo đúng kế hoạch và đảm bảo toàn bộ 360 CBCNV-NLĐ thuộc đối tượng được huấn luyện, sát hạch kiểm tra tham gia. Qua đó, giúp người lao động nắm vững kiến thức về công tác an toàn khi triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo an toàn lao động cho bản thân, đồng nghiệp và cộng đồng, không có trường hợp người công nhân vi phạm quy trình trong quá trình làm việc.

Mai Ngọc Lương