PC Yên Bái tổ chức lớp bồi huấn kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thứ bảy, 1/6/2024 | 09:09 GMT+7
Nhằm nâng cao kiến thức về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ) cho cán bộ công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ) trực tiếp làm công tác quản lý vận hành lưới điện và thiết bị điện trong toàn Công ty, PC Yên Bái đã tổ chức lớp bồi huấn kiến thức ATLĐ-VSLĐ năm 2024 cho gần 60 CBCNV-NLĐ thuộc đối tượng là Phó Giám đốc Kỹ thuật, cán bộ an toàn chuyên trách, an toàn vệ sinh viên thuộc 06 Điện lực trực thuộc, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, Trung tâm Thí nghiệm Điện Yên Bái.

Quang cảnh lớp bồi huấn an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tại lớp bồi huấn kiến thức ATLĐ-VSLĐ, các giảng viên Trường Đại học Điện lực và Đại học Bách khoa Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt với 05 nội dung đó là: Cập nhật các văn bản, quy định mới của pháp luật, của ngành Điện về an toàn vệ sinh lao động; Hướng dẫn nhận diện, đánh giá rủi ro; Rút kinh nghiệm các vụ tai nạn điện trong EVNNPC từ năm 2022 đến 2024; Hướng dẫn viết phiếu, lệnh công tác, giám sát các biện pháp an toàn; Hướng dẫn kiểm soát nội dung công việc, giao ban tuần, phổ biến các biện pháp an toàn. Bên cạnh đó, việc bồi huấn nhằm mục đích cung cấp cho các học viên kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để xác định và giảm thiểu nguy cơ rủi ro trong môi trường làm việc. 

Trong quá trình bồi huấn đào tạo, các giảng viên và học viên đã cùng nhau trao đổi, giải đáp các thắc mắc có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thông qua lớp đào tạo, các học viên được củng cố kiến thức nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đây là một trong những nhiệm vụ luôn được PC Yên Bái quan tâm đặc biệt. Trong thời gian tới, Công ty sẽ không ngừng nâng cao kiến thức, hướng dẫn việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động ngày càng tốt hơn.

Mai Ngọc Lương