Tổng kết phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” tại EVNNPT

Chủ nhật, 26/5/2024 | 17:18 GMT+7
Chiều ngày 25/5/2024 tại Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức tọa đàm và tổng kết phong trào “Nam giới và bình đẳng giới”. Buổi tọa đàm được EVNNPT giao Công ty Truyền tải điện 2 đăng cai tổ chức.

Đại biểu tham dự.

Từ năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai chương trình đào tạo “Nam giới và bình đẳng giới” theo Chương trình Thụy Điển tại nơi làm việc trong khuôn khổ hợp tác giữa EVN và Hội đồng Quốc tế Công nghiệp Thụy Điển với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cán bộ chủ chốt là nam giới về các chuẩn mực nam tính hiện có và sự ảnh hưởng, tác động đến văn hóa làm việc của cả nam và nữ; nhằm thay đổi thái độ, hành vi, phong cách lãnh đạo, tạo ra một văn hóa làm việc hòa nhập; đồng thời phát động và triển khai phong  trào “Nam giới và bình đẳng giới”. 

Tích cực hưởng ứng phong trào này, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVNNPT đã cùng với Công đoàn EVNNPT có kế hoạch liên tịch phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong Tổng công ty tại khắp các đơn vị để các cán bộ quản lý là nam giới ủng hộ bình đẳng giới tại nơi làm việc, hướng đến xây dựng môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập hơn. Phong trào đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo Tổng công ty và đơn vị.

EVNNPT tuyên dương, khen thưởng các điển hình các tấm gương nam quản lý và CBCNV điển hình trong công tác bình đẳng giới.

Tại buổi tọa đàm lần này, các đại biểu đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cách nhìn nhận về định kiến giới, phân biệt đối xử về giới và tác động đối với sự phát triển của bình đẳng giới, những khó khăn mà nam giới và nữ giới gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, nhằm làm rõ nội hàm của vấn đề bình đẳng giới; nêu những tình huống, cách ứng xử trong cuộc sống thể hiện vai trò bình đẳng giữa nam và nữ; qua đó gợi mở một số kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.

Buổi Tọa đàm đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tăng vai trò, trách nhiệm của hai phía nam giới và nữ giới; nhận diện những khó khăn, rào cản mà phụ nữ thường gặp, nhu cầu cần hỗ trợ để nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình, cơ quan, đơn vị và xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, trao đổi chủ đề ”Lãnh đạo bằng trí tuệ cảm xúc”.

Thông qua buổi tọa đàm lần này cũng là một cách tiếp cận rất ý nghĩa để cho nam giới hiểu nhiều hơn về vị trí, vai trò của mình trong xã hội, trong gia đình, ý thức được nhiều hơn về trách nhiệm của cá nhân trong việc góp phần tạo nên bình đẳng giới. Đồng thời giúp CBCNV hiểu rõ hơn về việc làm thế nào để tăng cường các hoạt động bình đẳng giới, mang lại hiệu quả thực chất hơn cho cả 2 giới, góp phần xây dựng EVNNPT ngày càng vững mạnh cũng như tổng kết những bước đầu triển khai phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” để tiếp tục phát huy hiệu quả ,mang lại của phòng trào này. 

Trong thời gian qua phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong EVNNPT được lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể EVNNPT quan tâm phát động và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, rộng khắp, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Sự quan tâm, ủng hộ của các cấp đối với vấn đề bình đẳng giới góp phần to lớn vào kết quả thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, cũng như góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo định hướng của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Cũng trong dịp này. EVNNPT đã tuyên dương, khen thưởng các điển hình các tấm gương nam quản lý và CBCNV điển hình trong công tác bình đẳng giới.

Quang Thắng