Tin trong nước

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Thứ tư, 22/2/2023 | 09:39 GMT+7
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị liên tịch số 572/CTLT-EVN-CĐĐVN phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu chính của phong trào thi đua là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng đầu tư các dự án nguồn và lưới điện; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động; đảm bảo cân bằng tài chính, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể CBCNV tham gia phong trào thi đua thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, EVN chỉ đạo các đơn vị phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch được EVN giao.

Các đơn vị thực hiện đăng ký giao ước thi đua đến toàn thể người lao động, gửi đăng ký thi đua về Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam để làm cơ sở xét tôn vinh, khen thưởng.

Năm 2023 là năm bản lề, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025. Với vai trò chính trong việc đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN lựa chọn chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi số, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

Lãnh đạo tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 09-NQ/ĐU ngày 10/6/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Một số chỉ tiêu, nội dung chính của phong trào thi đua:

Sản lượng điện thương phẩm đạt 251,1 tỷ kWh.

Tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối: không vượt quá 6,15%.

Độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) không quá 318 phút;

Tập trung thi công các dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I; hoàn thành 232 công trình lưới điện 110kV -500kV.

Năng suất lao động tăng trên 8%.

Triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả chủ đề năm về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động.

Đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, và các chế độ, chính sách cho người lao động.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao ý thức chính trị, đẩy mạnh thực thi Văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025.

Văn Lương