Diễn đàn năng lượng

Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong giai đoạn mới

Thứ bảy, 7/1/2023 | 10:15 GMT+7
Với chủ đề: “Phát triển Năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Tư duy và hành động trong giai đoạn mới”, Diễn đàn Năng lượng tái tạo năm 2022 đã được các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra nhiều kiến giải để làm rõ vấn đề.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Hoàng Anh

Sự kiện do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 6/1, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sự phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh cần xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa những nguồn năng lượng hoá thạch; Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện.

Phó Chủ tịch VCCI cũng cho biết, nhằm thực hiện những cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26 về mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” đến năm 2050, Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp để hiện thực hóa cam kết này, trong đó kế hoạch chuyển đổi năng lượng được ưu tiên thực hiện. Trong những năm qua nhờ các cơ chế khuyến khích của Đảng và Chính phủ cùng với sự vào cuộc tích của bộ, ngành, lĩnh vực năng lượng tái tạo có những bước phát triển tích cực.

Mặc dù vậy, ông Hoàng Quang Phòng cho rằng, đến thời điểm hiện tại các chính sách liên quan như Quy hoạch điện VIII chưa được ban hành khiến các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo gặp không ít khó khăn, lúng túng trong việc triển khai chiến lược cũng như những bước tiếp theo.

Diễn đàn thu hút sự tham dự từ các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, ngân hàng, các chuyên gia, nhà khoa học... Tại diễn đàn, các khách mời tập trung thảo luận về kế hoạch đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo từ năm 2023 để đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải; các giải pháp thu hút vốn đầu tư, nhất là vốn ngoại; xã hội hóa hoạt động đầu tư hạ tầng truyền tải. Đồng thời, diễn đàn cũng đề xuất phương án cho các dự án chuyển tiếp, chính sách thúc đẩy thị trường năng lượng tái tạo bền vững...

Link gốc

Theo: KT&ĐT