Sản lượng điện thương phẩm của PC Hòa Bình đạt 1.209 tỷ kWh

Thứ năm, 5/1/2023 | 16:30 GMT+7
Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) ước đạt 1.209 tỷ kWh, tăng trưởng 9,9% so với năm 2021.

Nhân viên PC Hòa Bình kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện.

Đây là mức tăng trưởng cao, vượt 9,5 triệu kWh so kế hoạch giao. Giá bán điện bình quân toàn công ty ước đạt 1.866,8 đ/kWh; doanh thu tiền điện đạt 2.257,98 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch EVNNPC giao 101,7 tỷ đồng. Công ty tiếp tục đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, với tỷ lệ đạt 72,5%, vượt 9,97% so với kế hoạch.

Năm 2022, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, kế hoạch năm được giao. 

Trong năm 2022, PC Hòa Bình đã đóng điện phần đường dây trung thế được xây dựng mới và cải tạo 121,3/128,8 km; đóng điện 157/157 TBA phân phối; nâng công suất 01 máy biến áp 110kV. Tổng dung lượng máy biến áp tăng thêm là 47.160 kVA. Đường dây hạ thế được xây dựng mới và cải tạo là 79,2/79,2 km, đạt 100% so với kế hoạch, đạt 361,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Với các giải pháp tăng cường đầu tư xây dựng trên, các đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV không có hiện tượng vận hành quá tải; Các vụ sự cố lưới điện 110kV và trung, hạ áp đều giảm so với cùng kỳ và kế hoạch của EVNNPC giao, không có sự cố TBA. Qua đó tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng điện năng, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, PC Hòa Bình phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Trong đó, tăng cường ứng dụng các giải pháp mới về công nghệ thông tin vào phục vụ sản xuất kinh doanh; hoàn thành khối lượng các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa theo kế hoạch; đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Tổng hợp