Thủ tục cấp điện

Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện (Thay đổi hình thức thanh toán sang trích nợ tự động)

Thứ năm, 13/8/2020 | 16:24 GMT+7
 
a. Kênh tiếp nhận:

Đăng ký dịch vụ tại Ngân hàng (có hợp tác với Điện lực) mà khách hàng mở tài khoản.

 
b. Thực hiện:

 
- Khách hàng đăng ký xong, in phiếu đăng ký trích nợ tự động và mang tới chi nhánh của Phòng giao dịch của các ngân hàng gần nhất để đăng ký trích nợ tự động.
 
- Hàng tháng, Ngân hàng sẽ tự động trích tiền để thanh toán tiền điện.
 
- Khách hàng tra cứu trên trang Web Chăm sóc khách hàng (website: www.cskh.evnhanoi.com.vn) hoặc ứng dụng EVNHANOI CSKH trên smartphone có thông báo: Đã thanh toán.
 
- Khách hàng xem và tải bản thể hiện hóa đơn điện tử tại trang Web Chăm sóc khách hàng.
 
c. Chi phí thực hiện:

Miễn phí
Theo: EVN Hà Nội