Thủ tục cấp điện

Yêu cầu kiểm định thiết bị đo đếm

Thứ năm, 13/8/2020 | 16:02 GMT+7
 
a. Kênh tiếp nhận:
 
- Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Điện tử TP Hà Nội, Website của Tổng Công ty, Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
- Đăng ký tại Ứng dụng Chăm sóc khách hàng (EVNHANOI CSKH).
 
- Gọi điện tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Tổng đài 19001288)
 
- Đến trực tiếp tại các Phòng giao dịch khách hàng của các Công ty Điện lực.
 
b. Hồ sơ:

Giấy đề nghị kiểm định thiết bị đo đếm.

c. Thực hiện:
 
- Lần 1: Kiểm định tại đơn vị kiểm định đo lường thuộc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã được Tổng cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng - Bộ Khoa học công nghệ chỉ định kiểm định thiết bị đo đếm điện.
 
- Lần 2: Nếu quý khách hàng chưa đồng ý với kết quả kiểm định lần 1 thì có thể đề nghị chỉ định tổ chức kiểm định độc lập để kiểm tra lại.

c. Chi phí:
 
- Lần 1: Miễn phí.
 
- Lần 2: Nếu thiết bị đo đếm không đạt cấp chính xác cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam thì bên bán điện phải trả chi phí kiểm định.Nếu thiết bị đo đếm điện đạt tiêu chuẩn thì bên mua điện phải trả chi phí kiểm định.
 
d. Thời gian giải quyết:
 
- Trong vòng 24h làm việc kể từ khi tiếp nhận đối với kiểm định lần một.
 
- Không quá 15 ngày làm việc đối với kiểm định lần hai tại Tổ chức kiểm định độc lập.
 
Theo: EVN Hà Nội