Thủ tục cấp điện

Tra cứu tiến độ giải quyết yêu cầu cấp điện

Thứ sáu, 21/8/2020 | 14:17 GMT+7

Khách hàng có thể đăng ký để được cấp điện trực tuyến tại các trang thông tin điện tử của các Trung tâm CSKH trong trên toàn quốc như sau:
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở miền Bắc (trừ Hà Nội):
 
http://cskh.npc.com.vn/CapDien/TDoiTDoCDien
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở miền Trung:
 
http://cskh.cpc.vn/B03_TienDoCapDien.aspx
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở miền Nam (trừ tp Hồ Chí Minh):
 
http://cskh.evnspc.vn/CSKHEVN/CapDien/TDoiTDoCDien
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở Hà Nội: 
 
http://cskh.evnhanoi.com.vn/CapDien/TDoiTDoCDien
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở Tp Hồ Chí Minh:
 
http://cskh.hcmpc.com.vn/khachhang/tiendo_xuly