Trạm biến áp 220kV Ba Đồn hoàn thành đóng điện máy biến áp 220kV thứ 2

Thứ năm, 29/12/2022 | 09:18 GMT+7
Vào lúc 20h45 phút, 28/12/2022, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu, đóng điện Lắp máy 2 Trạm biến áp 220kV Ba Đồn (phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).
 
Máy biến áp số 2 Trạm biến áp 220kV Ba Đồn.
 
Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành. Đây là công trình năng lượng, cấp I, nhóm C, với tổng mức đầu tư 77,02 tỷ đồng. 
 
Dự án được triển khai trong khuôn viên của TBA 220kV hiện hữu với quy mô lắp đặt bổ sung 01 máy biến áp 220kV - 125 MVA vào vị trí dự phòng, nâng công suất trạm lên (2x125) MVA. Phía 220kV, hoàn thiện từ sơ đồ “Một thanh cái” thành sơ đồ “Hai hệ thống thanh cái có máy cắt liên lạc”, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn tổng máy biến áp AT1, 01 ngăn thiết bị cho ngăn liên lạc; bổ sung dao cách ly thanh cái thứ 2 cho 03 ngăn hiện hữu; bổ sung chống sét van, biến điện áp cho thanh cái thứ 2 (thanh cái C21). 
 
Phía 110kV, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn lộ tổng MBA AT1.
 
Việc hoàn thành dự án Lắp máy 2 Trạm biến áp 220kV Ba Đồn nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình và khu vực lân cận, giảm tải và tránh quá tải cho MBA hiện hữu và các đường dây 110kV trong khu vực, giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực lên hệ thống điện quốc gia.
Kim Thái