Tiến độ công trình

Triển khai dự án Đường dây và TBA 110kV Lộc Hà (Hà Tĩnh)

Thứ tư, 29/3/2023 | 14:45 GMT+7
Mới đây, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3) đã phối hợp với Công ty Điện lực (PC) Hà Tĩnh và các nhà thầu đã tổ chức triển khai dự án "Đường dây và TBA 110kV Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh".


Triển khai dự án Đường dây 110kV và TBA 110kV Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là một trong những dự án nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua năm 2023 theo chỉ thị liên tịch số 27/CTLT-BDAXD ngày 05/01/2023 giữa lãnh đạo và Công đoàn Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”.

Dự án này là công trình năng lượng cấp II, nhóm B do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 135 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại với quy mô: xây dựng đường dây 110kV mạch kép, dây dẫn ACSR-300/39 chiều dài 11.919 km, xây dựng mới TBA 110/35/22kV có quy mô 02MBA, giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 25MVA, xây dựng nhà điều khiển, lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, PCCC,… theo tiêu chí TBA không người trực, xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh, trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và trung tâm dữ liệu EVNNPC theo quy định.

Khi dự án Đường dây 110kV và TBA 110kV Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn TBA 110kV đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải của huyện Lộc Hà trong giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng điện năng. Đồng thời đảm bảo công suất nguồn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải khu vực huyện Lộc Hà; góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và hoàn thiện lưới điện phân phối theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo: NPC