Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Xây dựng EVNHANOI chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả

Thứ hai, 13/7/2020 | 13:29 GMT+7
Ngày 10-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công.
Ban Chấp hành Đảng bộ EVNHANOI nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
 
Dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành và 211 đại biểu đại diện cho 2.698 đảng viên trong toàn đảng bộ.
 
Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; phát huy truyền thống đoàn kết, đơn vị anh hùng; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; góp phần tích cực và hiệu quả xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
 
Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI trình bày tại đại hội đã nêu bật những kết quả đạt được của EVNHANOI. Theo đó, năm 2019, Tổng công ty đạt 2.574.257 khách hàng sử dụng điện (tăng 16,96% so với năm 2015), doanh thu bán điện (chưa VAT) đạt 40.062 tỷ đồng (tăng 57,96% so với năm 2015 - 25.362 tỷ đồng), lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ thu nộp tiền điện hằng năm đều đạt trên 99%.
 
Năm 2019, tỷ lệ thanh toán tiền điện của khách hàng không dùng tiền mặt đạt 99,7%, trong đó bằng hình thức trích nợ tự động đạt 12,59%, thanh toán điện tử đạt 32,64%.
 
EVNHANOI đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, kịp thời đưa các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn vào vận hành, phục vụ chống quá tải và nâng cao năng lực cấp điện; xây dựng phương án vận hành tối ưu, linh hoạt hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện trong các đợt hè nắng nóng và mùa mưa bão…
 
Mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Tổng công ty là, bảo đảm cung cấp điện với mức tăng trưởng dự kiến bình quân 8%/năm (tương ứng sản lượng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến đạt khoảng 30,7 tỷ kWh); tỷ lệ tổn thất điện năng đến năm 2025 phấn đấu giảm hoặc bằng 3,55%; chỉ số hài lòng khách hàng, phấn đấu đạt điểm đánh giá hài lòng khách hàng tăng dần đều theo các năm và không có công ty điện lực nào dưới 7,7 điểm; điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện vào năm 2025; năng suất lao động tăng từ 7-8%/năm; bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các dự án cải tạo, phát triển lưới điện, đến năm 2025.
 
Đảng bộ Tổng công ty cũng phấn đấu có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; kết nạp 80-100 đảng viên mỗi năm.
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vui mừng thông báo những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 1-2 năm: Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ; kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, trong kết quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, trong đó có EVNHANOI.
 
Biểu dương những đóng góp của Đảng bộ EVNHANOI trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu như Báo cáo chính trị trình đại hội đã nêu.
 
Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh 4 vấn đề ngành điện Thủ đô cần quan tâm, triển khai trong thời gian tới. Thứ nhất, EVNHANOI cần tập trung triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Tổng công ty trong việc đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn thành phố; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới đồng bộ các giải pháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa tổng công ty chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả.
 
Thứ hai, tiếp tục ưu tiên phát triển sản xuất kinh doanh, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới cách thức quản lý để trở thành tổng công ty mạnh, hiện đại, chuyên môn hóa cao; đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng các dự án điện, nhất là đối với các dự án đường dây và trạm biến áp 220kV, 110kV, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu về điện phục vụ các sự kiện chính trị của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn thành phố; quan tâm đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với mô hình của tổng công ty, nhằm đảm bảo thực hiện được việc nâng cao năng suất lao động tăng trên 8%/năm như mục tiêu đề ra.
 
Thứ ba, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp của EVNHANOI thực sự trong sạch, vững mạnh.
 
Thứ tư, chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, giáo dục, tuyên truyền để tập hợp đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổng công ty trong nhiệm kỳ mới...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ EVNHANOI lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 25 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ EVNHANOI khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh mục tiêu đưa EVNHANOI trở thành doanh nghiệp phân phối điện thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN; tập trung đầu tư phát triển, hiện đại hóa lưới điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
 
Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trọng tâm là bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Trung ương và thành phố cũng như nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Hà Nội; đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thanh Hải