40 học viên tham gia Chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4 của EVNNPT 

Thứ sáu, 8/12/2023 | 15:47 GMT+7
Ngày 06/12/2023, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Viện Quản trị và Công nghệ FSB (FSB) khai giảng Chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4 của EVNNPT tại Nha Trang. 

Tham gia Khóa đào tạo có 40 học viên là CBCNV đến từ các đơn vị trực thuộc EVNNPT gồm: Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), Công ty Truyền tải điện 4, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật truyền tải điện và Ban quản lý dự án truyền tải.

Đây là lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 thứ 3 và cũng là cuối cùng năm 2023 của EVNNPT. Trước đó, đã có 02 lớp được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng. 

Trong Chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4 của EVNNPT, nội dung được giảng dạy gồm: Quản trị chiến lược; Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý; Quản trị Nhân sự; Quản trị Truyền thông; Văn hóa Doanh nghiệp; Phong thủy ứng dụng trong Quản trị doanh nghiệp; Ứng dụng luật trong doanh nghiệp và công tác pháp chế EVNNPT; Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp; Công tác an ninh an toàn; Quản trị sản xuất; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Quản trị dự án;…

Khai mạc Khóa đào tạo, ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu: Thực hiện chiến lược và kế hoach phát triển nguồn nhân lực, năm 2023 EVNNPT đã triển khai Chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp dành cho cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4 tại các đơn vị trực thuộc, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công tác quản lý doanh nghiệp cho các học viên. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của các học viên được tham gia Chương trình đào tạo. 

Lãnh đạo EVNNPT mong muốn thông qua Chương trình đào tạo này, các học viên cần tập trung tinh thần học tập, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ và nắm bắt được nhiều kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm từ thầy cô và từ chính các đồng nghiệp, để gặt hái được nhiều kết quả tốt qua khóa đào tạo này và áp dụng hiệu quả trong công tác chuyên môn và đơn vị mình.

Việt Hùng