PC Bắc Ninh tổ chức đào tạo gắn kết văn hoá doanh nghiệp và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Thứ năm, 16/11/2023 | 11:10 GMT+7
Sáng 15/11, Công ty Điện lực (PC) Bắc Ninh mở lớp đào tạo gắn kết văn hóa doanh nghiệp và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp năm 2023 cho gần 80 cán bộ quản lý, cán bộ kiêm nhiệm công tác văn hóa doanh nghiệp và truyền thông của các phòng ban chuyên môn, các Điện lực cấp huyện.


Toàn cảnh lớp đào tạo.

Lớp đào tạo được diễn ra trong 2 ngày với chủ đề “Thực thi tốt văn hóa mới của EVN để phát huy tiềm năng văn hóa mạnh của Công ty.
         
Tham gia lớp đào tạo, các học viên được phổ biến nội dung mới của văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam như: Bộ quy tắc ứng xử văn hóa EVN; Bản sắc văn hóa EVN và mục tiêu xây dựng doanh nghiệp số có văn hóa tiêu biểu; Các nội dung cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp của công tác quản trị thực thi văn hóa doanh nghiệp hiệu quả theo định hướng của EVN (kỹ năng lập kế hoạch, thuyết trình, giải quyết các vấn đề về truyền thông văn hóa doanh nghiệp).

Qua đó, giúp cán bộ quản lý phụ trách, kiêm nhiệm công tác văn hóa doanh nghiệp nắm được nội dung yêu cầu quan trọng của Hành trình văn hóa EVN đến năm 2025, từ đó sẵn sàng nhận thức, chủ động đưa ra các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong thời gian tới.

Link gốc

Theo: Bắc Ninh TV