Đổi mới doanh nghiệp

Áp dụng công cụ 5S giúp doanh nghiệp cải tiến năng suất chất lượng

Thứ năm, 17/8/2023 | 10:53 GMT+7
5S là phương pháp quản lý nhằm cải tiến môi trường làm việc, nơi nào có hoạt động thì nơi đó cần sắp xếp, phân loại, sạch sẽ; 5S tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, tiết kiệm thời gian trong tìm kiếm vật tư, hồ sơ; người lao động cảm thấy thoải mái, làm việc có năng suất cao và tránh được sai sót; 5S chính là nền tảng của năng suất và chất lượng.


5S là phương pháp quản lý nhằm cải tiến môi trường làm việc, được thực hiện đơn giản nhưng rất hiệu quả trong thực tế. Ảnh minh họa.

Xác định việc triển khai thực hiện công tác 5S là nền tảng cơ bản để duy trì, cải tiến hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn tiên tiến, Ban lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chính đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 5S quyết liệt trong toàn Công ty, đồng thời, là nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Cụ thể, Công ty đã đánh giá thực trạng, điều kiện đáp ứng yêu cầu của 5S và đưa các hạng mục cần phải thực hiện để hướng đến tiêu chí của 5S. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo 5S với chức năng hỗ trợ, khuyến khích, giám sát, nhắc nhở, đánh giá và cải tiến việc triển khai 5S, chỉ định cán bộ điều phối thực hành 5S; thiết kế các bảng tin, khẩu hiệu về 5S treo tại các vị trí cần thiết để tuyên truyền.

Công ty đã được Viện Năng suất Việt Nam cấp chứng nhận Thực hành tốt 5S vào năm 2019. Đến nay hoạt động 5S của Công ty vẫn tiếp tục duy trì và thường xuyên cải tiến theo tiêu chí của Viện Năng suất Việt Nam.

Hay tại Điện lực Than Uyên, xác định 5S là nhiệm vụ trọng tâm trong các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, đơn vị đã chỉ đạo triển khai theo kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, tổng hợp báo cáo công ty kịp thời đúng quy định. Song song với quá trình nâng cao chất lượng phục vụ, Điện lực Than Uyên tích cực triển khai chương trình 5S một cách đồng bộ, sau hơn 5 năm triển khai đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, toàn bộ hệ thống văn phòng được thay đổi theo nguyên tắc “Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy và dễ trả lại”. Tất cả hệ thống đều được sắp xếp gọn gàng, khoa học, từ tài liệu đến dụng cụ lao động sản xuất; các hồ sơ quản lý kỹ thuật, lý lịch thiết bị được thực hiện theo đúng chỉ đạo của công ty và theo đúng bộ tiêu chí 5S lưới điện, được lưu giữ đảm bảo. Góp phần tạo cảnh quan môi trường làm việc sạch đẹp, khoa học, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động trong sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh 5S trong hoạt động, cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công nhân viên của đơn vị, Điện lực Than Uyên duy trì hoạt động của tiểu ban chỉ đạo thực hiện 5S từ văn phòng ra lưới điện. Hàng ngày, tuần, tháng tiểu ban của đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các phòng làm việc, kho lưu trữ, hiện trường lưới điện.

Chiều thứ 6 hàng tuần tiểu ban đi kiểm tra đánh giá chất lượng, khối lượng từng bộ phận làm việc thực hiện; từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra các biện pháp thực hiện phù hợp với thực tế. Có kế hoạch cụ thể thực hiện từng tuần, từng tháng báo cáo công ty kết quả một cách kịp thời.

Trước mắt, ngành Điện Than Uyên tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và đảm bảo 100% CBCNV nắm vững tiêu chí 5S; Thường xuyên thực hành và duy trì 5S trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại văn phòng và trên hiện trường; Tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo, tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn trong việc đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị cũng như an toàn hành lang lưới điện; đẩy mạnh số hóa; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kiểm tra đôn đốc các đơn vị viễn thông tổ chức bó gọn đường dây cáp viễn thông, quản lý chặt chẽ việc treo cáp mới nhằm hạn chế tối đa mất an toàn, đảm bảo mỹ quan trên lưới điện.

Xác định rõ vai trò của 5S, Điện lực Than Uyên vạch rõ lộ trình, kế hoạch triển khai, giúp ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Qua đó, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Tại Công ty điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) sau khi quyết định nhân rộng 5S ra toàn Công ty, Tổ tư vấn 5S được thành lập, gồm 05 thành viên, có nhiệm vụ biên soạn tài liệu, đào tạo, hướng dẫn thực hành và kiểm tra, chấm điểm phương pháp 5S tại các đơn vị. 

Từ tháng 6/2020, Tổ tư vấn 5S tiến hành tổ chức đào tạo cho các đơn vị trực thuộc bao gồm các điện lực, Đội, Xí nghiệp. Sau khi được đào tạo lý thuyết cơ bản, Tổ 5S hướng dẫn thực hành cụ thể cho từng nội dung, từng khu vực. Đây cũng là điểm đặc biệt của phương pháp 5S mà Công ty áp dụng cho các đơn vị trực thuộc là thực hiện theo phương thức 5T (tự lên kế hoạch; tự đào tạo; tự thực hiện; tự kiểm tra; tự duy trì). 

Để phương pháp 5S được duy trì, Tổ tư vấn 5S đã tổ chức kiểm tra đột xuất, tổ chức chấm điểm định kỳ mỗi quý một lần tại các đơn vị từ tháng 12/2020; đồng thời chỉ dẫn những cái chưa tốt cần làm lại và đề nghị khen thưởng kịp thời đối với những đơn vị thực hiện tốt.

Qua ba năm thực hiện, môi trường làm việc tại Công ty Điện lực Đà Nẵng đã có những cải thiện rõ nét. Bàn làm việc cá nhân gọn gàng, hồ sơ, tài liệu được sàng lọc, sắp xếp hợp lý, duy trì trạng thái sẵn sàng; các khu vực chung, đặc biệt các kho vật tư được sắp xếp khoa học, phân bố từng khu vực với từng loại vật tư cụ thể, vì thế việc giao nhận vật tư thực hiện nhanh chóng. Phương tiện vận tải tại các đơn vị cũng được triển khai thực hiện đồng bộ. Tiêu chí xanh – sạch – đẹp hiện diện khắp mọi nơi, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng.

Link gốc

Theo: VietQ