PC Phú Thọ đào tạo quản lý vận hành lưới điện cho Công ty TNHH Việt Nam Sunergy Cell

Thứ sáu, 11/8/2023 | 16:48 GMT+7
Vừa qua, Công ty Điện lực (PC) Phú Thọ tổ chức lớp đào tạo cấp chứng nhận vận hành và sát hạch cấp thẻ an toàn điện cho các học viên thuộc Công ty TNHH Việt Nam Sunergy Cell.


Giảng viên thuộc Phòng An toàn của Công ty Điện lực Phú Thọ giúp các học viên tìm hiểu về quy trình an toàn điện.

Lớp đào tạo nằm trong chương trình thỏa thuận, hợp tác giữa hai công ty nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vận hành an toàn lưới điện trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cẩm Khê.

Trong chương trình đào tạo, 06 học viên của Công ty TNHH Việt Nam Sunergy Cell đã được tìm hiểu về quy trình an toàn điện, cách sơ cấp cứu người bị điện giật, quy trình vận hành, thao tác các thiết bị điện để áp dụng thực tế tại Công ty của mình… Ngoài ra, các học viên được đào tạo lý thuyết, thực hành tại lớp học và thực tế trên hiện trường lưới điện. Khối lượng kiến thức nhiều và trong thời gian ngắn, đòi hỏi các học viên phải tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu và thực hành kỹ năng nghề nghiệp nhiều hơn.

CBCNV Điện lực Cẩm Khê hướng dẫn các học viên kiểm tra thiết bị bằng camera ảnh nhiệt

Sau 1 tuần tham gia lớp đào tạo, các học viên đã được kiểm tra sát hạch kiến thức, 100% đạt yêu cầu và được nhận được giấy chứng nhận vận hành theo quy định.

Theo: NPC