Đóng điện đường dây 220kV Ninh Phước- Thuận Nam: Tăng cường giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thứ sáu, 30/12/2022 | 08:10 GMT+7
Vào lúc 06h14 phút ngày 30/12, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện Dự án đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước – Thuận Nam, vượt tiến độ 2 ngày theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và UBND tỉnh Ninh Thuận (phải hoàn  thành trước ngày 31/12/2022).

Đường dây 220kV Ninh Phước – Thuận Nam vừa đóng điện thành công.
 
Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước – Thuận Nam được xây dựng trên địa bàn các huyện Ninh Phước và Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư 198,15 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 tư vấn thiết kế, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.
 
Đây là công trình năng lượng nấp I, Nhóm B có quy mô chính gồm: Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ TBA 220kV Ninh Phước đến TBA 500kV Thuận Nam với chiều dài khoảng 12,9km và 34 vị trí cột; Xây dựng, lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Ninh Phước và 2 ngăn xuất tuyến tại TBA 500kV Thuận Nam.
 

 
Việc hoàn thành dự án nhằm đáp ứng nhu cầu giải tỏa công suất từ các nhà máy điện mặt trời và nhà máy điện gió đấu lên lưới điện khu vực tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn tới; Chống quá tải cho trục đường dây 220kV Ninh Phước – TBA 500kV Thuận Nam hiện hữu. Đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy hệ thống lưới điện quốc gia và lưới điện tại khu vực tỉnh Ninh Thuận.
 
Kim Thái