Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công ty Điện lực Hoà Bình: Hiệu quả từ đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ tư, 29/11/2023 | 14:24 GMT+7
Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hoà Bình) đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Công ty Điện lực Hoà Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, vận hành và sửa chữa lưới điện.

Qua đó, đem lại những hiệu quả thiết thực, là động lực để công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và sản xuất, kinh doanh được giao.

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện chủ đề năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhằm đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững, hiệu quả. Để thực hiện chủ đề này, PC Hòa Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và đề ra các giải pháp cụ thể.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh- Giám đốc PC Hòa Bình cho biết: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của EVN và EVNNPC, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2023, gắn với nhiệm vụ THTK, CLP. Đồng thời, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu đối với đơn vị và mỗi cán bộ, nhân viên. Công tác THTK, CLP được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công ty cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể, yêu cầu các phòng chuyên môn và Điện lực trực thuộc rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc hiện có. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải đảm bảo đúng mục đích, đối tượng.

PC Hòa Bình đã tập trung tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu. Công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số như: Số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh tương tác trên không gian số; tăng cường họp trực tuyến và không sử dụng tài liệu giấy; áp dụng công nghệ mới và tự động hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, PC Hòa Bình nỗ lực giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện, giảm sự cố trên lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong vận hành, sửa chữa lưới điện. Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng, nhất là giảm thiểu sự cố lưới điện trung, hạ áp. 

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, PC Hoà Bình đã tập trung hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo hướng 100% các dự án đảm bảo đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Công ty tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án, giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Đặc biệt, tăng cường công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư. Qua đó, cũng giúp tiết kiệm chi phí quản lý dự án, mua sắm vật tư thiết bị với tỷ lệ tiết kiệm đạt hiệu quả nhất.

THTK, CLP trong quản lý, sử dụng tài sản, PC Hòa Bình đã giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả. Đặc biệt là sử dụng các phương tiện đi lại, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc đúng quy định.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện kịp thời các hành vi gây lãng phí đối với các tài sản chung. Thực hiện tiết kiệm triệt để, sử dụng hiệu quả các khoản chi tiêu nội bộ như: hội nghị, hội thảo, tiếp khách, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, mua sắm hàng hóa.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh- Giám đốc PC Hoà Bình nhấn mạnh: Nhờ áp dụng triệt để các giải pháp hữu hiệu trong THTK, CLP, kết hợp với năng lực và sự đoàn kết, PC Hòa Bình đã tạo ra nhiều đột phá mới trong năm 2023. Qua đó, tiếp tục khẳng định được vị thế trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Link gốc

Theo: Báo Hòa Bình