Công ty Thủy điện Trung Sơn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 năm 2022 - đợt 2

Thứ năm, 15/9/2022 | 10:02 GMT+7
Trong 2 ngày (12 đến 13-9), Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã phối hợp với Công ty TNHH kỹ thuật an toàn - Vệ sinh lao động Thanh Hóa tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động thuộc nhóm 4 năm 2022 - đợt 2.
Các học viên nhóm 4 – Đợt 2 tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
 
Mục đích của đợt huấn luyện nhằm trang bị kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn; đồng thời giảm rủi ro, chi phí và bảo đảm an toàn cho sản xuất.
 
Sau khóa huấn luyện, người lao động công ty đã nắm được những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp…

Qua những kiến thức hữu ích, thiết thực về công tác ATVSLĐ, nhận diện được các yếu tố nguy hiểm, có hại, tai nạn lao động,.. khóa huấn luyện giúp người lao động ngày càng nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân người lao động và thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác ATVSLĐ nói riêng và công tác sản xuất kinh doanh nói chung.

Link gốc
Theo: Báo Thanh Hóa