Công ty Truyền tải điện 1 chủ động đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải dịp lễ Quốc khánh 2/9

Thứ năm, 31/8/2023 | 10:02 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa các địa phương và vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Lễ Quốc khánh 02/09/2023, Công ty Truyền tải điện 1 đã chủ động xây dựng các phương án.

Soi phát nhiệt tại TBA 220kV Vinh.

Trong thời gian trung tuần tháng 8 năm 2023 các Truyền tải điện (TTĐ) trực thuộc đã hoàn thành 100% khối lượng công việc tiến hành thí nghiệm định kỳ 2023; Hệ thống sa thải đặc biệt, bảo vệ tần số thấp đã kiểm tra đảm bảo sẵng sàng làm việc tốt; Tiến hành soi phát nhiệt theo định kỳ, đột xuất, tăng cường, lập bảng tổng hợp theo dõi và xử lý triệt để các điểm phát nhiệt thuộc các trạm biến áp, đường dây đơn vị quản lý.

Đảm bảo các trạm biến áp và đường dây 220kV, 500kV kết dây theo đúng phương thức cấp điện của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc.

Ông Lê Trọng Thái - Giám đốc TTĐ Nghệ An cho biết: Khu vực miền Trung TTĐ Nghệ An đảm bảo phương thức kết dây của các ngăn lộ trung áp cấp cho phụ tải, các ngăn lộ 110kV, máy biến áp 110kV tại các trạm biến áp 220kV Vinh, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Tương Dương thuộc TTĐ Nghệ An theo đúng yêu cầu của các Điện lực thuộc Tổng công ty điện lực Miền Bắc cũng như Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc; hệ thống tự dùng một chiều, xoay chiều tại các trạm biến áp 220kV Vinh, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Tương Dương luôn đảm bảo...

Kiểm tra thiết bị sân ngoài trời qua quét QR code.

Đối với các trạm biến áp tăng cường kiểm tra phát nhiệt, tình trạng phóng điện các thiết bị trung thế, kiểm tra tình trạng thiết bị, tình hình mang tải đặc biệt đối với các đường dây liên kết nhà máy, các khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp. Soi phát nhiệt các máy biến áp và đường dây vận hành đầy tải, quá tải (trên 80%); xử lý triệt để các khiếm khuyết thiết bị trạm biến áp và đường dây, ngăn ngừa các nguy cơ vi phạm hành lang tuyến đường dây nhằm đảm bảo vận hành ổn định các đường dây và trạm biến áp.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị trạm và đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây, các điểm có nguy cơ sụt, lún có giải pháp để đảm bảo an toàn cung cấp điện. Kiểm tra các mạch điều khiển và bảo vệ đảm bảo làm việc tin cậy; Kiểm tra đảm bảo mạch cắt sa thải tần số thấp (F81), sa thải đặc biệt liên động đường dây 500kV, các thiết bị tự động của hệ thống đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải làm việc tin cậy; Các đơn vị kiểm tra tính sẵn sàng làm việc của các thiết bị liên quan thuộc.

Soi phát nhiệt đường dây 500kV Nghi Sơn - Hà Tĩnh 1&2.

Ông Phạm Thanh Hải - Phó giám đốc TTĐ Nghệ An cho biết: Chúng tôi đã rà soát và lên Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-EVN ngày 20/02/2023; khôi phục hệ thống điện Miền Bắc cấp điện áp 110kV theo quyết định 59/QĐ-ĐĐQG ngày 23/02/2023. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại nhằm khắc phục, xử lý nhanh các hư hỏng trên lưới truyền tải điện khi có sự cố xảy ra. Các bộ phận chủ động làm việc với các chính quyền địa phương có phương án bảo vệ các công trình điện và hành lang lưới điện, phòng chống cháy nổ và tuyên truyền ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại hoặc ném các vật lạ, thả diều vi phạm hành lang tuyến đường dây. Sẵn sàng thực hiện phương án xử lý sự cố nguy hiểm trên hệ thống điện 500kV.

Đến thời điểm hiện tại các đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra công tác quản lý vận hành đảm bảo cung cấp điện trước ngày nghỉ lễ, làm việc với chính quyền địa phương công an các huyện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây, như thả diều, nắm bắt kịp thời, triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ các khu vực có nguy cơ, ngăn chặn kịp thời, bảo đảm an toàn lưới điện. 

Ông Đào Trọng Tài - Trưởng phòng Kỹ thuật PTC1 nhận định, qua báo cáo công tác kiểm tra các đoàn công tác đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của các trạm, đội truyền tải điện về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn trong dịp nghỉ lễ 2/9 đồng thời Công ty đã chỉ đạo các đơn vị, các trạm, đội TTĐ thực hiện tốt công tác trực vận hành an toàn hệ thống điện cao áp trong các ngày nghỉ lễ.

Mạnh Hùng