Hướng tới ĐH thi đua yêu nước EVN lần thứ III

Đảng bộ PC Bà Rịa - Vũng Tàu: Cấp điện ổn định, an toàn cho nhu cầu phát triển của tỉnh

Thứ năm, 26/3/2020 | 09:43 GMT+7
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, cấp điện ổn định, an toàn cho nhu cầu phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nhân viên Công ty Điện lực BR-VT kiểm soát hệ thống đo đếm bằng các ứng dụng tại Trung tâm điều độ của công ty.
Nhân viên Công ty Điện lực BR-VT kiểm soát hệ thống đo đếm bằng các ứng dụng tại Trung tâm điều độ của công ty.

Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh chọn làm đại hội điểm diễn ra vào ngày 26/3, bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tăng sự hài lòng của khách hàng
 
Đối với ngành điện, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ công ty đã đề ra các giải pháp đưa tỷ lệ này giảm dần qua từng năm và vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công ty đề ra, qua đó tăng độ tin cậy cung cấp điện. Năm 2019, tỷ lệ tổn thất điện năng công ty thực hiện đạt 1,73%; thời gian mất điện trung bình 1 năm của khách hàng giảm còn 296 phút. Công ty là một trong những đơn vị đưa chỉ tiêu tổn thất điện năng giảm ở mức thấp nhất trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, ngành điện cũng chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng để tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Đến nay, thang điểm về mức độ hài lòng của khách hàng của ngành điện được nâng từ 6,05/10 điểm lên 8,22/10 điểm.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực BR-VT cho biết, ngoài nỗ lực nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, công ty đã triển khai điện tử hóa 100% các dịch vụ điện. Chẳng hạn như: thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, đã có 45% khách hàng tham gia; lắp đặt công tơ khách hàng sinh hoạt trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu; in thông báo tiền điện và biên lai thu tiền điện bằng máy in bluetooth; cung cấp thông tin cho khách hàng qua App chăm sóc khách hàng, Zalo; kiểm soát hệ thống đo đếm điện tử…
 
Do đặc thù của ngành điện, các trạm điện dễ cháy nổ khi có sự cố nên hàng năm, công ty tổ chức các chương trình huấn luyện, kiểm tra, sát hạch quy trình kỹ thuật an toàn, nhờ đó ý thức tự giác của người lao động và người sử dụng lao động được nâng cao, không để xảy ra sự cố cháy nổ nào. Công ty cũng thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, tiền lương, vì vậy, thu nhập được cải thiện, việc làm và đời sống của cán bộ, công nhân viên được đảm bảo. Trong nhiệm kỳ qua, công ty đã đóng góp gần 6 tỷ đồng cho công tác từ thiện, xã hội của địa phương.
 
Nhân viên Điện lực Bà Rịa sửa chữa điện trên Quốc lộ 51.
Nhân viên Điện lực Bà Rịa sửa chữa điện trên Quốc lộ 51.

Xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
 
Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên Đảng ủy, các chi bộ và từng đảng viên luôn quán triệt tư tưởng và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng Đảng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 100% đảng viên và cán bộ lãnh đạo được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về phòng chống tham nhũng và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các đợt học tập, cán bộ, đảng viên công ty đã nâng cao nhận thức, tự nhìn nhận lại mình để có sự tu dưỡng, rèn luyện xứng đáng với lòng tin của Đảng và nhân dân.
 
Đảng ủy cũng tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và quần chúng để trao đổi, giải quyết kịp thời nên trong đơn vị luôn giữ vững được sự thống nhất và đoàn kết. Trong toàn Đảng bộ công ty không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nêu cao ý chí chiến đấu, làm tròn bổn phận, chức trách được giao.

Đến nay, Đảng bộ công ty có 12 chi bộ trực thuộc với 152 đảng viên. 5 năm qua, Đảng ủy luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ, tất cả đảng viên đều đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên bị kỷ luật hoặc bị nhận xét không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp được 43 đảng viên, vượt 3 đảng viên so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
 
Đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công ty Điện lực BR-VT, huyện Đất Đỏ cùng gia đình anh Trần Thanh Lợi, đoàn viên công đoàn Điện lực Đất Đỏ bên ngôi nhà mới.
Đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công ty Điện lực BR-VT, huyện Đất Đỏ cùng gia đình anh Trần Thanh Lợi, đoàn viên công đoàn Điện lực Đất Đỏ bên ngôi nhà mới.

Ông Nguyễn Văn Giáp cho biết thêm: Trong nhiệm kỳ qua, từ Chi bộ đến Đảng bộ luôn duy trì được sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng cơ sở trong việc lãnh đạo cán bộ, công nhân viên, các đơn vị thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo toàn thể cán bộ, công nhân viên hoàn thành toàn diện và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, xây dựng và thực thi văn hóa DN với tầm nhìn và sứ mạng lớn, hệ giá trị cốt lõi tốt đẹp và nhân văn, với khẩu hiệu “Vì sự phát triển chung”.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Công ty Điện lực BR-VT đã đạt được một số chỉ tiêu như: Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện năm 2014 là 7,5 ngày/khách hàng đến năm 2019 thực hiện đạt 3,92 ngày/khách hàng; bình quân hàng năm, tiết kiệm được 39 triệu kWh, tương đương 2,36% sản lượng điện thương phẩm, vượt so với kế hoạch Tổng Công ty giao...

Link gốc
Theo: Báo Bà Rịa Vũng Tàu